Handtekening wettigen

Sommige instanties vragen om je handtekening die je op een document gezet hebt, geldig te laten verklaren of te laten wettigen. 

De wettiging door de burgemeester of zijn gemachtigde bevestigt dat de voorgelegde handtekening op het document echt jouw handtekening is.

De handtekening op je identiteitskaart en je document moet identiek zijn.

De wettiging bevestigt nooit de echtheid van de inhoud van je document.

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden of in een andere Belgische gemeente;
 • Je moet een identiteitsdocument met je handtekening voorleggen;
 • Het document moet verstaanbaar zijn;
 • Het document mag niet gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden;
 • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld);
 • Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden;
 • Een kopie van een handtekening wordt niet aanvaard.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14

Je krijgt je document onmiddellijk mee.

Opgelet! Als je je document nodig hebt voor een buitenlandse instantie, dan moet de burgemeester of schepen dit document tekenen. Je moet dan rekening houden met een wachttijd van een aantal dagen.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • je document waarop de handtekening gewettigd moet worden;
 • je identiteitskaart om de 2 handtekeningen te vergelijken.

Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker

 • de wettiging weigeren;
 • vragen dat het document wordt ondertekend in aanwezigheid van de medewerker.

Kostprijs

Gratis

Wettigen van de handtekening van vreemdelingen of Belgen die in het buitenland wonen

De handtekening kan enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken.

Digitaal loket

Naar top