Groep INTRO vzw

Groep INTRO heeft één doel: een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden.  

Wij creëren meer ruimte voor een bredere waaier aan kwaliteiten en competenties zodat een grote diversiteit aan mensen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Werk, onderwijs en vrije tijd zijn onze  belangrijkste hefbomen om dit te realiseren. De voorwaarden creëren voor duurzame participatie is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu. De hele samenleving (scholen, werkgevers, overheden, partners, burgers enz.) moet hieraan meewerken.  

Vanuit onze missie worden wij gedreven door vier waarden die voorwaarden zijn voor duurzame participatie: Solidariteit, Eigenaarschap, Gelijkwaardigheid en Verbinding.  
Samen richting groei! 

Naft

Het naadloze flexibele traject heeft een drievoudige doelstelling: het positief begeleiden van kwetsbare jongeren, het begeleiden van de klas en het ondersteunen van de onderwijsinstellingen. Met NAFT bieden we jongeren die tijdelijk intensieve
begeleiding nodig hebben een positief en maatgericht traject aan, zodat zij opnieuw aansluiting vinden bij een schools traject. Ook klassen met een zorgvraag kunnen een maatgericht traject doorlopend of vanuit een preventief standpunt aangemeld worden.
Bij onderwijsinstellingen en schoolpersoneel versterken we het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren. We kiezen steeds voor een case- en maatgerichte begeleiding en ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als een preventief karakter.

 • Verantwoordelijke: Rob Bijnens, rob.bijnens@groepintro.be, M 0473 52 05 74
 • Datum project: tijdens het schooljaar
 • Doelgroep: gericht op iedereen binnen het secundair onderwijs: leerkrachten, jongeren en klassen
 • Kosten voor de school: gratis

Ondersteuning Alternerend Leren (duaal)

De stap naar de arbeidsmarkt is voor iedereen een uitdaging. Werk vinden dat aansluit bij de talenten en interesses van jongeren en ervoor zorgen dat ze die job ook kunnen behouden…daar gaan we voor! 
We ondersteunen leerlingen, onderwijspersoneel en werkplekken naar en op de werkvloer met het oog op duurzame en kwaliteitsvolle leerkansen en tewerkstelling.

De stap naar werk is een grote stap. Op een werkvloer wordt er immers heel wat verwacht. Met een OAL traject stomen we jongeren klaar voor hun (eerste?) werkervaring. Zo staan ze sterker in hun (werk)schoenen! OAL past binnen een opleiding waarbij je werk en school combineert. (Leren en Werken, Duaal leren of SYNTRA).

Klaarstomen dat doen we op verschillende manieren maar steeds op maat: vorming in groep rond arbeidsattitudes, sollicitatietraining, bedrijfsbezoeken, werkervaring in groep, een stage of begeleiding de eerste maanden van de tewerkstelling. 

 • Verantwoordelijke: Lieve.cluysen@groepintro.be, M 0499 53 37 85
 • Datum project: tijdens het schooljaar
 • Doelgroep: jongeren duaal
 • Kosten voor de school: gratis

Transitietrajecten

Voor jongeren uit het technisch, deeltijds of beroepssecundair onderwijs (tweede en derde graad) die dreigen vroegtijdig af te haken zijn er transitietrajecten. In die trajecten gaan we zeer aanklampend met de leerling en context aan de slag om hen:
- aan te moedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden  
- te waarborgen dat ze na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten vanuit hun krachten en talenten!

 • Verantwoordelijke: Rob Bijnens, rob.bijnens@groepintro.be, M 0473 52 05 74
 • Datum project: tijdens het schooljaar
 • Doelgroep: 2de en 3de graad van het technisch, deeltijds of beroepssecundair onderwijs
 • Kosten voor de school: gratis

Vormingsaanbod voor jongeren en klassen

Spiegel: relaties mannen/vrouwen

Spiegel is een module over relaties, seksuele voorlichting, seksualiteit, gezondheid
en hygiëne, waarden en normen en omgaan met het andere geslacht.

Shoot: sociale vaardigheden

Door middel van multimedia werken we aan het zelfvertrouwen ,werken we aan
een positief zelfbeeld en zetten we in op het verminderen van faalangst.

Expeditie X: Sociale vaardigheden

Grensverleggend project waarbij we werken aan volharding,
doorzettingsvermogen en het respecteren van ieders grenzen.

Interactief: taal en integratie

Taalstimuleringsproject voor jongeren in OKAN met de focus op taal en zinvolle
vrijetijdsbesteding en oefenkansen voor Nederlands in de vrije tijd.

Powertools: trauma en veerkracht

In dit project worden vluchtelingjongeren, nieuwkomers in OKAN begeleid in de
verwerking van hun traumatische ervaringen. Het project zet in op het individu,
op de klas en ondersteunt leerkrachten in het omgaan met PTSS-klachten. I.s.m.
Traumazorg Limburg.

Diversiteit: integratie

Diversiteit is een uitdaging ook daar waar jongeren zijn. In deze vorming leren
we op een andere en positieve manier naar elkaar kijken. Met veel tips en tricks
werken we aan wederzijds respect en halen we winst uit diversiteit.

Zelfbeeld: me, myself & I

Vorming rond de invloed van reclame, vrienden, media en omgeving op het zelfbeeld
van tieners. Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe ontdek ik de talenten in mezelf?
Hoe kan ik hierdoor sterker in mijn schoenen staan?

Axenroos voor jongeren

Een vorming die een nieuwe methodiek gebruikt om de axenroos bij jongeren
aantrekkelijk te maken. Inspirerende werkvormen met knap spelmateriaal.

Aanbod voor professionals

- Omgaan met diversiteit
- Over de grens: tools, tips & tricks in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij jongeren
- Straffen en belonen: het 4laden model
- Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid
- Groepsdynamiek: werken aan een gunstig klasklimaat
- Intervisie
- Hoe jongeren met trauma’s begeleiden
- Teamdagen & pedagogische studiedagen

 • Verantwoordelijke: Rob Bijnens, rob.bijnens@groepintro.be, M 0473 52 05 74
 • Datum project: op vraag
 • Doelgroep: secundair onderwijs
 • Kosten voor de school: in overleg
Naar top