Graf opruimen

Een opruiming van een graf vindt plaats wanneer de nabestaanden geen grafrechten meer hebben omdat bijvoorbeeld

 • de termijn zonder concessie (grafrust) verlopen is. Voor gratis rustplaatsen is dat na 10 jaar;
 • de nabestaanden afstand doen van het graf bijvoorbeeld door het voortijdig beëindigen van een concessie;
 • de termijn met concessie (betalende rustplaats) verlopen is. Dit is meestal na 20 jaar;
 • de begraafplaats sluit.

Minstens een jaar op voorhand kondigt team Technisch beheer & uitvoering (Begraafplaatsen) het einde van de graftermijn aan bij de ingang(en) van de begraafplaats, bij elk graf of groepen van graven en via andere stedelijke communicatiekanalen.

Mogelijkheden na bekendmaking

 • Gratis rustplaats: Je vraagt een ontgraving aan om het stoffelijk overschot op een ander perk te begraven en je gaat een concessie aan.
 • Concessie: Je kan de concessie hernieuwen voor 10 of 20 jaar.
 • Indien je niet voor bovenstaande mogelijkheden kiest, zal het graf opgeruimd worden.

Lees hierover meer op de pagina ‘Met of zonder concessie begraven'.

Tip

 • Hou zelf de vervaldag van je gratis rustplaats of concessie in het oog want je wordt hierover niet persoonlijk geïnformeerd. Je kan wel inlichtingen vragen bij het loket burgerlijke stand.
 • Als je niet hebt opgemerkt dat de termijn van de rustplaats van je nabestaande verstreken is, contacteer je best het loket burgerlijke stand om de mogelijkheden te bespreken.

Wat als je als belanghebbende het graf niet wil behouden?

Je mag de graftekens en gedenktekens wegnemen en dit vóór de eindtermijn die door de stad bekendgemaakt wordt. Graf- en gedenktekens die niet verwijderd werden, worden eigendom van de stad Sint-Truiden. Hiervoor contacteer je teamTechnisch beheer & uitvoering (Begraafplaatsen).

Hoe aanvragen?

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen?

Breng mee:

 • je identiteitskaart;
 • de gegevens van de overleden perso(o)n(en) die er begraven ligt/liggen.

Kostprijs

In de bijlage vind je een handig overzicht van de begravingsmogelijkheden en de tarieven.

Digitaal loket

Naar top