Geslachtsregistratie aanpassen

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je akte van geboorte niet overeenstemt met je innerlijke beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen op officiële documenten.

Je kan ook je voornaam laten wijzigen op hetzelfde moment, maar dat hoeft niet.

De procedure bestaat uit 4 stappen en duurt 3 à 6 maanden.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Sint-Truiden;
 • Je bent een meerderjarige of minderjarige ontvoogde Belg of niet-Belg;
 • Je bent een niet-ontvoogde minderjarige Belg of niet-Belg en bent minstens 16 jaar oud:
  • je wordt bijgestaan door je beide ouders of je wettelijke vertegenwoordiger of je voogd ad hoc.

Procedure

Waar aanvragen?

 • Sint-Truiden als je in Sint-Truiden woont;
 • Sint-Truiden als je Belg bent, in Sint-Truiden geboren bent en in het buitenland woont;
 • Stad Brussel als je Belg bent, niet in België geboren bent en in het buitenland woont.

Wat zijn de stappen?

Stap 1 | De aangifte

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Tijdens de afspraak:

 • je ondertekent een document waarin je verklaart dat je al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht in je akte van geboorte niet overeenstemt met je genderidentiteit;
 • als je minderjarig bent word je bijgestaan door je beide ouders, je wettelijke vertegenwoordiger of je voogd ad hoc;
 • je wordt geïnformeerd over het verloop van de procedure;
 • je krijgt een brochure en een ontvangstbewijs.

Stap 2 | Het advies van de Procureur des Konings

De Burgerlijke stand stuurt je dossier binnen de 3 dagen naar de procureur des Konings, die 3 maanden tijd heeft om een advies te formuleren.

Stap 3 | Opmaak van de akte

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Tijdens de afspraak:

 • de akte tot aanpassing van de registratie van het geslacht (link webpagina) wordt opgemaakt. De aangepaste gegevens worden onmiddellijk overgenomen in andere akten (bv. akte van geboorte);
 • de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart;
 • je kan je voornaam laten veranderen.

Stap 4 | Vervolgafspraken

Nadat het Rijksregister je een nummer heeft toegewezen, ontvang je een uitnodiging om een nieuwe elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart aan te vragen. Denk ook aan de vernieuwing van je reispas of rijbewijs.

Voornaam veranderen?

 • Je kan ervoor kiezen om eerst je voornaam te laten veranderen.
 • Je kan je voornaam ook bij de opmaak van de akte laten veranderen,
 • of op een later moment.

Let op! Vanaf 12 jaar kan je een voornaamsverandering aanvragen indien je bijgestaan wordt door je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger.

Je ouders weigeren je bij te staan? Als één of beide ouders je niet bijstaan, kan je de familierechtbank vragen om een ‘voogd ad hoc’ aan te stellen.

Wat meebrengen

Wat breng je mee bij je afspraak in stap 1?

Breng mee:

Wat breng je mee bij je afspraak in stap 3?

Breng mee:

 • je elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart.

Wat breng je mee bij je afspraak in stap 4?

Breng mee wat je nodig hebt voor de specifieke vervolgafspraak.

Kostprijs

 • Voornaamsverandering: 15 euro
 • De kosten voor het vernieuwen van je administratieve documenten (eID, EVK, reispas, rijbewijs)
Naar top