Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden (gemeenteraadsleden en college van burgemeester en schepenen). De gemeenteraad is wettelijk verplicht om minstens 10 maal per jaar te vergaderen. De raadszittingen gaan in principe door op de laatste maandag van elke maand om 20u in de raadszaal van het stadhuis op de Grote Markt. 

Data en agenda 

Raadpleeg hier de data en agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Bekendmakingen van de gemeenteraad

Raadpleeg hier de lijst met bekendmakingen van de gemeenteraad.

Verslagen en notulen gemeenteraad

Je kan elke vergadering (vanaf april 2017) herbekijken.

Herbekijk hier de vorige gemeenteraden

Raadpleeg de goedgekeurde notulen op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Livestream

Livestream gemeenteraad

Huishoudelijk reglement

Artikel 38 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement moet vaststellen.

Raadpleeg hieronder het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd tijdens de zitting van 30 september 2019.

Samenstelling

Naar top