Gemeentelijk reglement voor de heffing op leegstaande woningen en gebouwen

Datum bekendmaking dinsdag 5 maart 2019 Datum zitting maandag 25 februari 2019 Gemeenteraad

De belasting op leegstaande woningen en gebouwen heeft als doel de langdurige leegstand aan te pakken en de eigenaars van leegstaande panden aan te zetten tot actie.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de leegstaande woning of het leegstaand gebouw. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het stedelijk leegstandsregister. De belasting is afhankelijk van de soort woning en wordt verhoogd zolang het pand niet wordt geschrapt van het leegstandregister.

Te betalen bedrag?      

1e jaar2e jaar3e jaar4e jaar 5e jaar en langer
Gebouw/Woning 1400 euro 1750 euro 2100 euro 2450 euro 2800 euro
Kamer 100 euro 125 euro 150 euro  175 euro 200 euro
Andere 400 euro 500 euro 600 euro 700 euro 800 euro

Vrijstelling van belasting

In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het leegstandsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het leegstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingreglement.

Naar top