Gedeeld verblijf minderjarige

Kinderen van ouders die scheiden of uit elkaar gaan, kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt (het domicilieadres).

Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder, op wiens adres ze niet ingeschreven zijn.

Je kan bij het loket bevolking of niet-Belgen laten registreren dat je kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is (d.i. de huisvesting verlenende ouder).

Door de registratie van het gedeeld verblijf heeft het kind dus een wettelijk domicilieadres bij de ene ouder en een verblijfsadres bij de andere ouder. Dit is ook mogelijk voor kinderen die hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente of het buitenland hebben en een verblijfsadres hebben in Sint-Truiden.

Als je van deze maatregel gebruik wil maken, dien je een verzoek in bij team Dienstverlening op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders waarin beslist wordt over de huisvesting van het kind. Als er geen vonnis of schriftelijk akkoord tussen de ouders voorgelegd kan worden, moet je de toestemming van de andere ouder vragen.

Inhoud

Waarom een gedeeld verblijf aanvragen?

  • Uit veiligheidsoverwegingen is het niet alleen nuttig voor de stad maar zeker ook voor de hulpdiensten om te weten dat er op het adres van de huisvesting verlenende ouder ook kinderen zouden kunnen aanwezig zijn.
  • Het kind kan genieten van bepaalde kortingen voor activiteiten. Zo kan iemand met een gedeeld verblijf een UITpas Haspengouw kopen met korting indien je als ouder voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Opgelet! Er zijn geen fiscale en/of socio-economische rechten (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag) verbonden aan het gedeeld verblijf.

Voorwaarden

  • Je woont in Sint-Truiden;
  • Beide ouders hebben ouderlijk gezag over het minderjarige kind.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContatCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De ouder waarbij de minderjarige niet gedomicilieerd is, komt persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • een recente gerechtelijke beslissing over de huisvesting van je kind (bv. vonnis, arrest, …);
  • of een gezamenlijk schriftelijk akkoord (bv. een notariële akte, een bemiddelingsakkoord, …) tussen de ouders over de huisvesting van je kind + een kopie van het identiteitsdocument van de ouders;
  • of een toestemming van de andere ouder met de duidelijke vermelding van de huisvesting + een kopie van het identiteitsdocument van de ouders;

Wat krijg je mee?

Een attest gedeeld verblijf.

Opgelet! Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op identiteitsdocumenten of op attesten uit de bevolkingsregisters.

Kostprijs

Gratis

Hoe beëindigen?

Het gedeeld verblijf eindigt wanneer de minderjarige de volwassen leeftijd bereikt.

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top