Fuifloket - Organiseer zelf een fuif

Fuifaanvraag indienen

Wil je zelf een fuif organiseren? Hier vind je alle informatie! 

Bij de organisatie van een fuif komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt.

Procedure

Als je een fuif wil organiseren in de stad Sint-Truiden dan moet je een aanvraag indienen via het reserveringsplatform. Voordat je een fuif kan aanvragen, dien je eerst in te loggen.

Elk formulier vraagt de basisgegevens van je evenement. Hoe hoger het risico, hoe meer informatie we nodig hebben. Na het indienen van je aanvraagformulier zal er een dossier worden opgestart. Na overleg met veiligheidsdiensten zal er een beslissing van het college van burgemeester en schepenen komen die je fuifvergunning afleveren.

Informatie

  • Alle richtlijnen rond het organiseren van fuiven en evenementen zijn gebundeld in het 'Politiereglement fuiven en evenementen'.
    Lees dit reglement zeker goed na, vooraleer je begint met organiseren! Het reglement kan je hieronder raadplegen.
  • Voor het reserveren van zalen of materiaal kan je terecht op ons online verhuurplatform.
  • Wil je een evenement organiseren met muziek?
    Dan vraag je ook een licentie aan via Unisono, het platform van Sabam, PlayRight en SIMIM.

Heb je vragen over hoe je een fuif moet organiseren? Surf dan naar www.ikorganiseer.be voor alle tips.

Naar top