Familienaam veranderen

Je familienaam is officieel geregistreerd en vermeld op je identiteits- en andere documenten. Zomaar je familienaam veranderen mag dus niet.

Je aanvraag tot naamsverandering kan je indienen bij FOD Justitie als je hiervoor een goede reden hebt. De procedure duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

De dienst naamswijzigingen van FOD Justitie laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekost bedraagt en welke documenten je moet bezorgen.

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt de ambtenaar van de Burgerlijke stand het besluit van FOD Justitie.
Je krijgt binnen de maand na het besluit een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Gelijktijdig kan je ook andere documenten zoals je reispas, je rijbewijs, ... laten vernieuwen en kan je een akte van naamsverandering aanvragen.
Je brengt zelf andere officiële instanties op de hoogte (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, enzovoort).

Voorwaarden

 • Je nieuwe naam geeft geen aanleiding tot verwarring;
 • Je nieuwe naam brengt jezelf of derden geen schade toe;
 • Je vermeldt duidelijk de ernstige reden om je familienaam te veranderen.

Verder

 • Je bent Belg;
 • of erkende vluchteling;
 • of erkende staatloze.
 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Je bent 18 jaar of ouder.

Procedure

Hoe aanvragen?

Doe je aanvraag bij FOD Justitie.

Opgelet!

 • Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.
 • Een aanvraag voor een minderjarige moet door beide ouders (of de voogd) ingediend worden. Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden door FOD Justitie.
 • Niet-Belgen zonder familienaam kunnen in het kader van hun nationaliteitsaanvraag ook een naamswijziging aanvragen. Dit kan pas na het afleggen van de nationaliteitsverklaring.

Hoe afspraak maken in Sint-Truiden?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • je identiteitskaart/verblijfskaart.

Kostprijs

 • Klik hier op registratierecht.
 • Deze procedure bij dienst Burgerzaken is gratis, maar je betaalt wel de kosten voor het vernieuwen van je administratieve documenten (eID, reispas, …).

Uitzonderingen

Je hebt niet de Belgische nationaliteit en je bent geen erkende vluchteling of geen erkende staatloze

 • Contacteer de overheid van je land als je van naam wil veranderen.
 • Als je in het buitenland van naam veranderd bent, laat je buitenlandse documenten dan registreren bij het loket burgerlijke stand.

Digitaal loket

Naar top