Erkenningsaanvraag voor Sint-Truidense sportverenigingen

Is jouw sportvereniging al een erkende vereniging? Nee, doe dan snel een erkenningsaanvraag. 

Erkenningsaanvraag

Vraag online je erkenning aan.

Hou er rekening mee dat je vereniging aan enkele voorwaarden moet voldoen die je kan terug vinden in het reglement.

Vragen of hulp nodig bij het indienen van je erkenningsaanvraag? Contacteer dan Christian Wijnrocx van team Sport & jeugd.

Reglement

De gemeenteraad van 29 juni 2020 heeft unaniem het erkenningsreglement voor Sint-Truidense verenigingen goedgekeurd. Het reglement kan je hieronder raadplegen.

De erkenning als Sint-Truidense vereniging geldt principieel zolang de vereniging voldoet aan het erkenningsreglement. Minstens 1 keer om de 6 jaar wordt een controle uitgevoerd door de betrokken stadsdienst en adviesraad. Om de 3 jaar dient de vereniging haar werking te herbevestigen.

Ondersteuning

Enkel erkende clubs- en verenigingen komen in aanmerking voor volgende ondersteuning van het lokaal bestuur. 

  • ze krijgen de mogelijkheid om subsidies te ontvangen via de diverse subsidiereglementen sport;
  • ze kunnen gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur tegen een gereduceerd tarief conform het desbetreffende reglement;
  • ze kunnen materialen ontlenen via de uitleendienst tegen een gereduceerd tarief conform het desbetreffend reglement;
  • ze kunnen hun sportactiviteiten op de voorziene stadsinfokanalen promoten onder voorwaarde dat zij hun activiteiten ingeven in de UiTdatabank;
  • ze kunnen vrijstelling inname openbaar domein krijgen bij activiteiten conform het desbetreffend reglement;
  • erkende verenigingen die jeugdwerkinitiatieven organiseren conform de regelgeving kunnen fiscale attesten afleveren aan -12 jarigen.

Subsidie, premie en erkenning

Naar top