Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Er zijn verschillende soorten verblijfskaarten.
Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

Deze kaart bevestigt enkel dat je verblijf in België in orde is met de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling. Daarom moet je ook steeds in het bezit zijn van je identiteitskaart of paspoort van je land van oorsprong.

Met je elektronische vreemdelingenkaart heb je toegang tot beveiligde online toepassingen en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Je vraagt de kaart persoonlijk aan bij team Dienstverlening (niet-Belgen).

Na de aanvraag van je eVK krijg je een brief met een pincode en een pukcode, waarna je je nieuwe kaart gaat afhalen in het stadskantoor.

Inhoud

Welke elektronische vreemdelingenkaarten zijn er?

 • Elektronische A-kaart: beperkt verblijf
 • Elektronische B-kaart: onbeperkt verblijf
 • Elektronische K-kaart (vroegere C-kaart): vestiging
 • Elektronische L-kaart (vroegere D-kaart): langdurig ingezetene
 • Elektronische EU-kaart (vroegere E-kaart): inschrijving
 • Elektronische EU+-kaart (vroegere E+-kaart): duurzaam verblijf
 • Elektronische F-kaart: verblijf artikel 10
 • Elektronische F+-kaart: duurzaam verblijf artikel 20
 • Elektronische H-kaart: Europese blauwe kaart
 • Elektronische I-kaart: ICT
 • Elektronische J-kaart: mobiele ICT
 • Elektronische M-kaart: begunstigde terugtrekkingsakkoord en familieleden
 • Elektronische M+-kaart: duurzaam verblijf begunstigde terugtrekkingsakkoord en familieleden

Voorwaarden

 • Je bent niet-Belg;
 • Je bent 12 jaar of ouder.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

De procedure is verschillend naargelang je nationaliteit en het doel van je verblijf. Een medewerker legt uit welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak zodat we je vingerafdrukken kunnen nemen.

Hoe afhalen?

Wacht tot je je pin- en pukcode thuis hebt ontvangen. Dit kan 2 tot 3 weken duren.

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon die de kaart heeft aangevraagd.

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • je geldige identiteitskaart/nationaal paspoort van je land van oorsprong;
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Breng mee bij het afhalen:

 • je pin- en pukcode:
 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal.

Kostprijs

Standaardprocedure 3 weken

 • 22 euro bij aanvraag verblijfsvergunning EU, EU+, F, F+, N, M, M+
 • 23 euro bij aanvraag verblijfsvergunning A, B, H, K, L, J, I

Digitaal loket

Naar top