Echtscheiding registreren

Twee echtgenoten, die willen scheiden in België moeten hun huwelijk laten ontbinden door een vonnis van de familierechtbank.

Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, wordt de ambtenaar van de Burgerlijke stand hiervan automatisch verwittigd. Je moet hiervoor niet langskomen in het stadskantoor.

Je moet je identiteitskaart of vreemdelingenkaart niet laten vernieuwen omdat de burgerlijke staat niet vermeld is op de chip van je kaart.

Inhoud

Belgisch echtscheidingsvonnis over een huwelijk voltrokken in België

Na de uitspraak van de rechtbank wordt het vonnis vermeld in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke stand (DABS) nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen.

Deze vermelding in DABS wordt gelinkt met je huwelijksakte waarna je gegevens in verband met je burgerlijke staat automatisch worden aangepast in de bevolkingsregisters.

Je kan een uittreksel van de huwelijksakte met randmelding van echtscheiding opvragen bij het loket burgerlijke stand.

Belgisch echtscheidingsvonnis over een huwelijk voltrokken in het buitenland

Na de uitspraak van de rechtbank stuurt de griffie het echtscheidingsvonnis naar de Burgerlijke stand van de woonplaats.

Je kan hierna een echtscheidingsakte opvragen.

Buitenlands echtscheidingsvonnis over een huwelijk al dan niet in België voltrokken

Meer info vind je hier.

Naar top