Echtscheiding registreren

Twee echtgenoten, die willen scheiden, moeten hun huwelijk laten ontbinden door een vonnis van de familierechtbank.

Procedure?

  1. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.
  2. Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.
  3. Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen :
    • bij 'echtscheiding onderlinge toestemming' is dit 1 maand na de uitspraak.
    • Bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting' is dit één maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.
  4. De rechtbank schrijft de echtscheiding over, waardoor je burgerlijke staat in jouw dossier van het Rijksregister automatisch aangepast wordt naar ‘uit de echt gescheiden’ wordt. De rechtbank brengt de partijen hiervan niet op de hoogte.
  5. Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.
  6. Je kan een uittreksel van de huwelijksakte met randmelding van echtscheiding opvragen bij de dienst Burgerlijke stand. 

Meer info?
Meer info over