e-Inclusiebeleid

Het digitale zit vandaag vervat in ieder aspect van ons leven. Als je digitaal niet mee bent, ben je uitgesloten in van tal van aspecten van het maatschappelijk leven en komt het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg in het gedrang. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Inzetten op digitale inclusie is dus cruciaal om de gelijke kansen van iedereen in Sint-Truiden te verzekeren.

Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Deze digitalisering heeft heel wat voordelen maar houdt ook risico’s in. Zo is 46% van de bevolking digitaal  kwetsbaar, en loopt dus risico op digitale uitsluiting.

Sint-Truiden wil samen met Nieuwerkerken en Gingelom de komende jaren werk maken van digitale inclusie met een e-inclusiebeleid. Samen kunnen we heel wat doen om deze digitale uitsluiting tegen te gaan door aan e-inclusie of digitale inclusie te werken. E-inclusie omvat alle maatregelen die je kan nemen om te vermijden dat mensen uitgesloten raken door de digitalisering van de maatschappij. Daarbij gaat het om acties op het vlak van:

  • toegang voorzien tot internet en computers;
  • digitale vaardigheden versterken;
  • inzetten op een e-inclusieve dienstverlening;
  • inzetten op de lokale regierol.

Samen met het Truiers Digicenter van vzw ’t Heft zijn er tal van Digipunten in Sint-Truiden waar je terecht kan met al je digitale vragen, om een computer of internet te gebruiken en om korte opleidingen te volgen rond specifieke thema’s zoals: je smartphone leren gebruiken, digitaal bankieren, veilig op het internet…

Bij het Truiers Digicenter kan je ook terecht voor het uitlenen van een laptop of vaste computer onder bepaalde voorwaarden. Zit je met een vraag en kan je zelf niet naar een digipunt komen of wil je graag wat hulp bij het installeren van je printer of laptop thuis? Dan kan je gebruik maken van de helpdesk van het Truiers Digicenter. Zij maken met jou een afspraak om bij jou langs te komen.

Alle info en gratis dienstverlening van het Truiers Digicenter kan je terugvinden op hun website.

Contact

Dagmar Bielen, interlokaal ambtenaar e-inclusie
M 0493 40 86 05
dagmar.bielen@ocmw-st-truiden.be

Gerelateerde items

Naar top