Definitieve vaststelling opheffing voetweg nr. 159, Rellestraat, Poort Sint-Truiden

Datum bekendmaking dinsdag 28 november 2023 Datum besluit maandag 27 november 2023 Datum zitting maandag 27 november 2023 Gemeenteraad

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 27 november 2023 het rooilijnplan en wijzigingsplan ter opheffing van voetweg sentier nr. 159, Rellestraat, Poort Sint-Truiden, zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen, definitief vaststelde. Overeenkomstig artikel 18 van het gemeentewegendecreet van 1 september 2019, wordt deze definitieve vaststelling tot opheffing van de voetweg sentier nr. 159 ter kennis gebracht.

Deze opheffing heeft betrekking op de percelen en onroerende goederen, gelegen te Sint-Truiden, 11de afdeling, sectie A, perceelnummers 62c2 en 62p, 2de afdeling, Sectie D, perceelnummers  902t, 912g, 293y9, 293z9, 277k, 277l, 277m, 936c, 287y2, 287v2, 286k, 286f en delen van het openbaar domein

Je kan de stukken hier downloaden of het dossier, na afspraak, komen inkijken bij team Omgeving & wonen in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Tegen deze beslissing kan overeenkomstig artikel 21, § 5 van het wegendecreet, een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De periode hiervoor loopt van 3 december 2023 tot en met 3 januari 2024. Het georganiseerd administratief beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Stafdienst
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Gelieve voor inzage bij Team Omgeving en Wonen eerst een afspraak te maken via www.sint-truiden.be/afspraak of via het ContactCenter 011-70 14 14.

De inhoud van het dossier:

  • Beslissing gemeenteraad van 28 augustus 2023
  • Beslissing gemeenteraad van 27 november 2023
  • PV van opening openbaar onderzoek
  • PV van sluiting openbaar onderzoek
  • Rooilijn en wijzigingsplan
  • Aanduiding ligging op kadaster
  • Aanduiding ligging op luchtfoto
  • Foto reportage
  • Schattingsverslag

Downloads

Naar top