Premie duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater

Inwerkingtreding premiereglement

Het premiereglement is sinds de goedkeuring op de gemeenteraad van 27-11-2020 in voege.
Tijdens de gemeenteraad van 19-12-2022 werd het premiereglement aangepast

Waarom dit premiereglement?

Het duurzaam en verantwoord omgaan met water is belangrijk. Het lokaal bestuur Sint-Truiden streeft naar een gezonde waterbalans. Hierbij wordt ingezet op een wijziging in mindset van de mensen inzake duurzaam omgaan met hemelwater, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water en het opvangen en hergebruiken van hemelwater.

Wat houdt het premiereglement in?

Je kan het premiereglement hieronder raadplegen.

Hoe aanvragen?

 1. Je vraagt de gewenste premie(s) aan bij Fluvius. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de site van Fluvius onder het punt ‘Hemelwater en riolering’
   
 2. Fluvius beoordeeld de premie-aanvraag. Indien de uitvoering van de werken technisch en administratief worden goedgekeurd door Fluvius verstuurt Fluvius jou een bevestigingsbrief van goedkeuring met de melding op dat de gegevens voor het bekomen van een eventuele aanvullend premie aansluitend aan het lokaal bestuur worden overgemaakt zonder dat de aanvrager hiervoor iets moet doen.
   
 3. Fluvius bezorgt per kwartaal een premierapport aan het lokaal bestuur Sint-Truiden met een overzicht van de begunstigden per premie met vermelding van het bijhorende bedrag van de Fluvius-premie en het totale factuurbedrag van de begunstigde.
   
 4. De aanvullende premie wordt vereffend door het lokaal bestuur Sint-Truiden na de goedkeuring van premierapport per kwartaal van Fluvius met voorstel tot het uit te betalen aanvullend premiebedrag door het college van burgemeester en schepenen.
   
 5. De aanvullende premie wordt door het lokaal bestuur Sint-Truiden overgeschreven op de post- of bankrekening zoals opgegeven op het Fluvius-aanvraagformulier voor de betreffende premie.
Naar top