Duiven

In de stad of in het groen, duiven duiken overal op. Dat hoeft niet te verwonderen: duiven worden al eeuwenlang gehouden door de mens. Door hun fenomenale oriëntatievermogen werden ze lange tijd als postduiven ingezet. In Vlaanderen leven vooral houtduivenstadsduivenholenduiven en Turkse tortels.

Schade voorkomen

Duiven zoeken de hele dag naar eten en pikken overal een graantje mee. Eén duif veroorzaakt weinig hinder maar als een hele groep op dezelfde plaats neerstrijkt, kan de schade snel oplopen.

  • In de stad zorgen verwilderde duiven vaak voor overlast. Een koppel stadsduiven kan tot 16 jongen per jaar voortbrengen, de populatie groeit dus heel snel. Hun uitwerpselen beschadigen en ontsieren gebouwen, straten, pleinen en standbeelden. Bovendien zijn de duiven vaak heel opdringerig.
  • Ook in landbouwgebieden kunnen duiven voor problemen zorgen. Ze zijn immers dol op zaaizaden, kiemplanten en granen.
     

In de brochure die je hieronder kan downloaden vind je een aantal preventieve maatregelen die je kunt nemen om schade aan gewassen, teelten en gebouwen te voorkomen.

Schadevergoeding

Voor schade door gedomesticeerde duiven en schade aan gebouwen kan je geen vergoeding krijgen. Dat kan wel bij schade door houtduiven, op voorwaarde dat:

  • De dieren afkomstig zijn uit een natuurgebied;
  • Het betrokken natuurgebied in beheer is bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging;
  • De soort in het natuurgebied niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden.
     

Bovendien moet je de schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte basismaatregelen genomen hebben. Indien toegelaten, moet je bestrijding of bijzondere jacht hebben toegepast. Een schadevergoeding aanvragen kan via het e-loket.

Meer info? 

Download de flyer hieronder of lees hier meer.

Downloads

Naar top