Dorpspunt

Wat is een dorpspunt? 

De laatste jaren is onze samenleving veranderd. Spontane ontmoetingsplaatsen zoals de bakker, de slager, de buurtwinkel verdwijnen stilaan uit de dorpen. Hier wil het lokaal bestuur Sint-Truiden iets aan doen door bewoners te ondersteunen bij het opstarten van dorpspunten

De leefbaarheid in dorpen versterken doe je niet alleen via een aangepast ruimtelijk-, woon-, werk-, mobiliteits- of vrijetijdsbeleid. Goed samenleven valt of staat bij de sociale cohesie van de maatschappij.
Meer dan ooit wordt een stad/dorp gemaakt door haar burgers.

Met het dorpspunt willen we een fysieke en digitale plaats creëren waar bewoners bij elkaar terecht kunnen met vragen, waar ze elkaar leren kennen en waar ontmoeting plaatsvindt.
Een dorpspunt wordt georganiseerd voor bewoners door de bewoners. Elk dorpspunt is op maat van de buurt en zal dus overal anders uitgebouwd worden naar de wensen en noden van de bewoners.

Fasen in het project

In een eerste fase starten we in Runkelen, Zepperen en Aalst om dit daarna uit te rollen in alle dorpen. In Runkelen krijgt het dorpspunt een plaats binnen het project zorgzame buurten, waarmee we in 2021 gestart zijn.

Doel

Met dit project willen we een kader bieden om te werken aan veerkrachtige en zorgzame dorpsgemeenschappen. De dorpspunten ontstaan vanuit participatie en interactie met de bewoners ( afstemmen, faciliteren, ondersteunen, co-creatie). Hierbij vertrekken we niet alleen vanuit specifieke noden maar gaan we ook de krachten gebruiken die er reeds zijn binnen de dorpsgemeenschap.

De stad wil hiermee ook een kader uitwerken voor het blijvend ondersteunen van dorspunten en burgerinitiatieven.

Het is belangrijk dat de lokale overheid aansluit bij wat écht belangrijk is voor de mensen. Daarom gaan wij actief vragen en AFSTEMMEN wat bewoners belangrijk vinden en dat meenemen in een verandering- en verbetertraject. Wij kunnen een duidelijk kader bieden om hen te ONDERSTEUNEN, de kleine of veelbelovende initiatieven van burgers de ruimte geven zich te ontwikkelen en goed te FACILITEREN op maat van elk dorp/buurt en dit dan duurzaam omkaderen.

Werken aan sociale cohesie vanuit de vraag van de burger in co-creatie zal daarom bijdragen aan een leefbare en zorgzame dorpsgemeenschappen

Steun van LEADER

Het project dorpsloket wil een duurzaam en laagdrempelig kader bieden voor een leefbaar platteland, voor veerkrachtige en zorgzame dorpsgemeenschappen. Het helpen ontwikkelen van burgerinitiatieven in dorpen. Bij het opstarten van deze processen krijgen we ondersteuning vanuit Leader via projectsubsidies.

  • LEADER is een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Via dit subsidieprogramma bundelen de Europese Unie de Vlaamse overheid en de provincies de krachten om het economisch en maatschappelijk weefsel van het platteland te versterken. 
  •  

Contact

Wil je meer informatie over dorpspunten of zorgzame buurten? Wil jij mee je schouders zetten onder het dorpspunt in jouw dorp? Neem dan contact met Lindsay Hermans via lindsay.hermans@sint-truiden.be of  via M 0491 39 35 19.

Naar top