Document officieel vertalen

Als je een buitenlands document in Sint-Truiden wenst te gebruiken, zal je zelf moeten zorgen voor de vertaling van het document naar het Nederlands.

Je hebt dus een beëdigde vertaling nodig om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal. Deze vertaling wordt gelegaliseerd met de elektronische handtekening van de beëdigd vertaler.

Als je een Belgisch document in het buitenland wil gebruiken, zal je het document meestal moeten laten vertalen. Vaak heb je ook een legalisatie van het document nodig. In dat geval laat je je document eerst legaliseren en daarna vertalen. De legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler gebeurt in dit geval door FOD Buitenlandse Zaken.

De vertaling van documenten moet gebeuren door een beëdigd vertaler. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

Je vindt een beëdigd vertaler via het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van FOD Justitie. 

Opgelet! Binnen bepaalde Europese landen is de apostille op openbare documenten afgeschaft. Voor deze landen kunnen de loketten je een vertaalhulp bezorgen zodat je je document niet hoeft te laten vertalen. 

Vertaalhulp is mogelijk voor volgende documenten:

  • attest van hoofdverblijfplaats;
  • attest van hoofdverblijfplaats met vermelding van de burgerlijke staat;
  • attest van leven;
  • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;
  • attest van wettelijke samenwoning;
  • blanco uittreksel strafregister via Centraal strafregister (enkel voor Belgen).

Een vertaling van een document is ook niet nodig voor de volgende documenten die via een meertalig uittreksel afgeleverd worden uit de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) bij het loket Burgerlijke stand:

  • geboorteakte;
  • overlijdensakte;
  • huwelijksakte.

Je kan deze aktes ook ontvangen via justonweb.be.

Gerelateerde items

Naar top