Document legaliseren

Een Belgisch document dat in België officieel en legaal is, is dat niet automatisch in een ander land. Als je Belgische documenten in het buitenland nodig hebt, is vaak een beëdigde vertaling en een e-legalisatie of e-apostille van het document nodig om ze over de grens te kunnen gebruiken.

Een e-legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document echt zijn.

Documenten afgeleverd door de stad Sint-Truiden en ondertekend door de burgemeester of voorzien van een elektronische stempel kunnen via de loketten op digitale wijze overgemaakt worden aan de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken. Deze dienst contacteert je per e-mail voor de verdere afhandeling en betaling. Als je geen e-mailadres hebt, maak je een afspraak in Brussel om de legalisatie te kunnen ontvangen.

Inhoud

Wat is een e-legalisatie of e-apostille?

Je vindt hierover meer info op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Wie legaliseert de officiële documenten?

De dienst Legalisatie bij FOD Buitenlandse Zaken.

Om onnodige verplaatsingen naar Brussel te vermijden kan je op de website van FOD Buitenlandse Zaken controleren of je document eerst nog moet gelegaliseerd worden door een bevoegde Belgische instantie. Zo moeten de documenten die door de stad Sint-Truiden afgeleverd worden, ondertekend zijn door de burgemeester of voorzien zijn van een elektronische stempel. Zo een stempel vind je bijvoorbeeld op een uittreksel van een akte uit de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) of op een uittreksel uit het Centraal Strafregister.

Let op! Kijk ook na of je document officieel vertaald moet worden.

Meer informatie vind je op de website van FOD Justitie

Procedure

Hoe legalisatie aanvragen voor documenten afgeleverd door de stad Sint-Truiden?

Maak online een afspraak in Sint-Truiden of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Het document wordt door de loketmedewerker op digitale wijze overgemaakt aan de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken.

Je ontvangt het document en de legalisatie per e-mail na overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van FOD Buitenlandse Zaken.

Als je geen e-mailadres hebt ontvang je het document in Sint-Truiden en moet je voor de legalisatie een afspraak in Brussel te maken.

Je kan je vraag ook per e-mail stellen via elegalisation@diplobel.fed.be met als bijlage een scan of foto van het te legaliseren document en de vermelding van het land van bestemming.

Wie moet op de afspraak in Sint-Truiden aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee naar je afspraak in het stadskantoor:

  • je identiteitskaart/verblijfsvergunning;
  • het te legaliseren document;
  • de reden van de aanvraag tot legalisatie;
  • het land van bestemming;
  • je e-mailadres.

Kostprijs

  • Sint-Truiden: gratis
  • Brussel: 20 euro per document

Documenten afgeleverd in het buitenland

Je kan je informeren bij de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top