Document eensluidend verklaren

Sommige instanties zijn niet tevreden met een eenvoudige kopie van een document en vragen een eensluidend verklaarde kopie van het originele document. Hiervoor kan je terecht in het stadskantoor.

De loketmedewerker zal de kopie die je van je originele document voorlegt voor ‘echt’ verklaren. Door deze verklaring heeft de kopie dezelfde waarde als het origineel.

Je kan documenten of diploma’s voor eensluidend laten verklaren.

Wanneer wel, wanneer niet

 • Alleen het Parlement en de rechtbank vragen nog eensluidend verklaarde kopieën.
 • Voor een diploma ga je langs bij de instelling die het diploma heeft uitgereikt. De legalisatie van de eensluidend verklaarde kopie moet je aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Eensluidend verklaarde kopieën zijn niet meer nodig voor federale en Vlaamse overheidsdiensten en overheidsbedrijven zoals RSZ, RIZIV, RVA, NMBS, Bpost, … Het volstaat om een goed leesbare kopie van het origineel af te geven.

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Het document moet verstaanbaar zijn;
 • Het document mag niet gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.
 • Volgende documenten worden niet eensluidend verklaard:
  • de oorspronkelijke akten: de eensluidende afschriften van de notariële akten, de akten van de burgerlijke stand, de gerechtelijke beslissingen;
  • de uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

De kopie krijgt onmiddellijk de nodige stempels en handtekeningen.

Opgelet! Als je je document nodig hebt voor een buitenlandse instantie, dan moet de burgemeester of schepen dit document tekenen. Je moet dan rekening houden met een wachttijd van een aantal dagen.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • je origineel document;
 • je goed leesbare kopie.

Opgelet! Als je een document in een andere taal eensluidend wil laten verklaren, moet je een vertaling door een beëdigd vertaler meebrengen.

Kostprijs

Gratis

Afschriften van authentieke akten

De akten van een notaris, de akten van de burgerlijke stand, de arresten en de vonnissen van de rechtbanken kan je niet voor eensluidend laten verklaren bij een loket. Afschriften hiervan kan je aanvragen bij de houder van eerdergenoemde authentieke akten (de notaris, de gemeente, de rechtbanken en de hoven).

Naar top