Digitale infoborden

Voor haar communicatie maakt het lokaal bestuur Sint-Truiden sinds 2021 gebruik van digitale infoborden. De borden zijn terug te vinden op verschillende -drukbezochte- plekken in het stadscentrum en in diverse stadsgebouwen.

Het lokaal bestuur gebruikt deze infoborden onder andere voor boodschappen in verband met de werking van de diensten en de dienstverlening van het lokaal bestuur Sint-Truiden, het promoten van activiteiten of evenementen georganiseerd door het lokaal bestuur of waaraan de stad haar medewerking verleent, informeren van inwoners bij calamiteiten en acute situaties, informatie van algemeen belang, etc. 

Digitale infoborden inzetten voor jouw evenement?

Verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad kunnen ook gebruik maken van deze digitale informatieborden voor de promotie van hun activiteiten. 

Hiervoor moet je vereniging en je activiteit wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in de afsprakennota digitale borden.

Denk je aan alle voorwaarden te voldoen?

Dien dan je aanvraag voor de promotie op de digitale schermen gelijktijdig in met de aanvraag van je evenement via reservering.sint-truiden.be. Dit kan ten vroegste twee maanden en ten laatste 14 dagen voor de activiteit.

Team Communicatie zal je aanvraag voor promotie grondig nakijken.

Voldoet je activiteit en het aangeleverde beeld aan alle criteria?

Dan start de promotie voor je activiteit op de digitale schermen twee weken voor de aanvang van de activiteit. 

Gerelateerde items

Naar top