Dienstverlening Nueva Guinea

Een goed draaiende lokale overheid is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Het verbeteren van de dienstverlening in Nueva Guinea krijgt bijgevolg ook veel aandacht binnen de stedenband.

Zo werden er onder meer ‘satellietstadhuisjes’ gebouwd. Die liggen verspreid over het uitgestrekte grondgebied. Zo hebben ook de bewoners van de meer afgelegen zones vlot toegang tot de gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen ze officiële aangelegenheden (zoals de aangifte van geboortes, overlijdens,...) correct regelen. Dat draagt op zijn beurt bij tot meer transparantie.

Om een brug te slaan tussen bestuur en bevolking, is er verder ook geïnvesteerd in de digitalisering van de dienstverlening. Daarnaast zijn er allerlei infrastructuurvernieuwingen uitgevoerd (zoals de aanleg van een auditorium en de inrichting van vergaderruimtes), om alles efficiënter en professioneler te organiseren.

Naar top