Diefstal met list

Diefstal met list is een vorm van diefstal waarbij een persoon zich voordoet als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een politieagent of een werknemer van een nutsmaatschappij, om een woning binnen te dringen. In de woning pleegt deze persoon dan een diefstal of troggelt hij de bewoner een som geld af die niet in verhouding staat tot de echte waarde van een goed of een dienst. Het valt ook regelmatig voor dat deze persoon werkt met een of meerdere kompanen.

Wat kan je doen om diefstal met list te vermijden?

Er zijn een aantal eenvoudige maatregelen die de kans op slachtofferschap kunnen verminderen. Een aantal voorbeelden:

  • Controleer wie aanbelt vooraleer je de deur opent: gebruik een (video)parlofoon, kijkgaatje, deurketting, …
  • Geef onbekenden de indruk dat er nog iemand anders in huis is, ook al is dat niet het geval.
  • Laat niet zomaar onbekenden binnen die vragen om eten of drinken of om je toilet te gebruiken. U bent niet verplicht om iemand binnen te laten.
  • Identificeer altijd onbekende bezoekers: vraag wie ze zijn en waarom ze bij u aanbellen.
  • Vraag de dienstkaart en let op het uniform: een politieagent of een werknemer die zich bij je thuis aanmeldt, beschikt steeds over een dienstkaart. Als hij/zij geen dienstkaart kan laten zien, weiger dan om de deur te openen.
  • Een politieagent of een werknemer zal je nooit geld of een geheime code vragen.
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de ‘politieagent’ of ‘werknemer’ je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.
  • Hou nuttige nummers zoals van de politie, de brandweer, een vertrouwenspersoon, … bij de hand. Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen en bel naar de politie.

Wie maakt het meeste kans om hiervan slachtoffer te worden?

Er wordt vaak geprofiteerd van de kwetsbaarheid van oudere mensen om hun huis binnen te dringen en hun bezittingen te stelen. Wees waakzaam en licht zeker je ouders, grootouders en buren hierover in.

Wat moet je doen indien je toch slachtoffer wordt?

Doe dan onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie via het nummer 101. Vervolgens wordt er een proces-verbaal opgesteld en kan de beschrijving van de dader(s) worden verspreid naar andere politiediensten. Je kan dan ook contact opnemen met de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie.

Naar top