Deontologische code voor lokale mandatarissen

Artikel 39 en van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aannemen. De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De code is een algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. In praktijk wordt inhoudelijk dezelfde code in beide raden vastgesteld.

De goedgekeurde deontologische code kan je hieronder raadplegen (zittingsdatum GR 27 mei 2019 | publicatiedatum 31 mei 2019), alsook de gecoördineerde versie ervan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 mei 2024.

Naar top