Definitief onteigeningsbesluit Speelhof

De gemeenteraad van de stad Sint-Truiden stelde op 20 december 2021 het definitief onteigeningsbesluit vast voor het recht van erfpacht gevestigd op het onroerend goed, gelegen te 3800 Sint-Truiden, Speelhof, kadastraal gekend onder Sint-Truiden, 2de afdeling van het kadaster, sectie D, nummer 388K (feestzaal, cafetaria, park).

Je kan het volledige dossier hieronder raadplegen: 
- Verslag openbaar onderzoek
- Projectnota 
- Onteigeningsplan 
- Definitief onteigeningsbesluit gemeenteaad van 20 december 2021