De Egeltjes

Een goede start op school

Soms vindt een kind zijn plek niet in de klas en moet er uitgezocht worden welke ondersteuning nodig is of is er een overbrugging nodig naar een andere onderwijsvorm of ondersteuningsaanbod. Tijdens deze periode willen we het kind bij De Egeltjes een plek geven, de betrokkenen ondersteunen en samen zoeken naar een gepast aanbod.
Wanneer het kan, worden school en opvang gecombineerd. Eventueel kunnen begeleiders mee op school komen. We werken altijd een traject uit op maat en binnen onze mogelijkheden op dat moment. De school en/of het CLB dienen altijd actief betrokken te blijven.

  • Verantwoordelijke: Jasmien Pulings, jasmien@egeltjes.be, M 0487 90 67 67
  • Datum project: doorlopend (afhankelijk van de capaciteit)
  • Doelgroep: kinderen die nog niet (volledig) klaar zijn voor school of waar er onduidelijkheid is rond het schooltraject
  • Kosten voor de school: gratis, ouders betalen wel een inkomensgerelateerd bedrag voor de opvang
Naar top