Data en agenda

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op dinsdag 18 juni 2024. De vergadering vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, Grote Markt.

Data gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2024

Agenda

Je kan de agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op deze pagina raadplegen of opvragen bij team Organisatie. 

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen vijf dagen op voorhand door aan de algemeen directeur via algemeendirecteur@sint-truiden.be. Vragen die niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement worden afgehandeld door de administratie.

Livestream gemeenteraad

Herbekijk hier de vorige gemeenteraden

Naar top