Data en agenda

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 22 mei 2023. De vergadering vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, Grote Markt.

Data gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2023

 • Maandag 30 januari 2023
 • Maandag 27 februari 2023
 • Maandag 27 maart 2023
 • Maandag 24 april 2023
 • Maandag 22 mei 2023
 • Maandag 19 juni 2023
 • Maandag 28 augustus 2023
 • Maandag 25 september 2023
 • Maandag 23 oktober 2023
 • Maandag 27 november 2023
 • Maandag 18 december en dinsdag 19 december 2023

Agenda

Je kan de agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hieronder raadplegen of opvragen bij team Organisatie.

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen vijf dagen op voorhand door aan de algemeen directeur via algemeendirecteur@sint-truiden.be. Vragen die niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement worden afgehandeld door de administratie.

Livestream gemeenteraad

Herbekijk hier de vorige gemeenteraden

Naar top