Conformiteitsattest

Bij het beƫindigen van de werken is de bouwheer verplicht aan het College mee te delen dat de werken zijn beƫindigd en dat zij zijn uitgevoerd conform de vergunning. Het attest bezorg je aan de dienst Ruimtelijke Ordening. De architect ondertekent dit attest mede voor akkoord.

Hoe aanvragen?

Je kan het conformiteitsattest hieronder downloaden.

BijlageGrootte
PDF icon Conformiteitsattest.pdf244.26 KB