Conformiteitsattest

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen:

  • voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van een of meer studenten.
  • om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan bij team Omgeving en Wonen. Dit kan per (aangetekende) brief of per e-mail via info.huisvesting@sint-truiden.be.

Na je aanvraag zal onze woningcontroleur langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van je aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester.

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De aanvraag van een conformiteitsattest is gratis.

Naar top