Ik heb een concreet bouwplan en/of exploitatievoorstel

Ik heb mij geïnformeerd over een bepaald perceel/pand en vervolgens een concreet voorstel uitgewerkt.

Mijn voorstel voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften en betreft geen exploitatievoorstel. Moet ik dan nog een voorbespreking aanvragen?

Het is niet nodig om je voorstel vooraf te bespreken. Je kan je aanvraag gewoon indienen.

Er zijn geen BPA/RUP/verkavelingsvoorschriften van toepassing of mijn voorstel voldoet niet aan deze voorschriften. Kan ik een dergelijk voorstel bespreken?

Bezorg je plannen en voorstel per mail aan Omgeving. Onze medewerkers beantwoorden je vraag telefonisch of per mail. Indien nodig wordt je uitgenodigd voor een voorbespreking. 

Het bedrijfje dat ik wil opstarten voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften. Maar hoe weet ik nu of mijn zaak voldoet aan de exploitatievoorwaarden? Kan ik mijn dossier bespreken vooraleer ik een vergunning voor exploitatie aanvraag?

Wanneer je niet zeker weet of jouw plannen haalbaar zijn, dan kan een vooroverleg hierop een antwoord bieden. Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, hebben we, voorafgaand aan dit overleg, volgende gegevens nodig: 

  • de naam en het adres/ligging van het project;
  • een omschrijving van het project of de verandering eraan;
  • de indelingsrubrieken die op de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van toepassing zullen zijn (rubrieknummer + omschrijving van activiteit);
  • aanduiding van deze rubrieken op plan;
  • een omschrijving van de hinderaspecten (geluid, emissies naar bodem en grondwater, …). Na ontvangst van deze gegevens kunnen wij een eventuele voorbespreking voorbereiden en inschatten of er advies nodig is van andere diensten.

Uit jouw gegevens kan ook blijken dat een voorbespreking niet nodig is. In dat geval zal één van onze medewerkers je telefonisch of per mail antwoord geven op jouw vragen.

Ik heb een geldige milieuvergunning die nog steeds actueel is. Moet ik ook een omgevingsvergunning aanvragen?

Lopende milieuvergunningen kan je laten omzetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, maar alleen onder strikte voorwaarden. Wie, wat, hoe en wanneer lees je hier.

Ik heb een geldige milieuvergunning die niet meer actueel is. Moet ik ook een omgevingsvergunning aanvragen?

Milieuvergunningen die niet meer actueel zijn, kunnen niet omgezet worden naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Je doet hiervoor een nieuwe aanvraag, als jouw activiteit(en) nog altijd in te delen zijn volgens de huidige indelingslijst.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor exploitatie nodig?

Alle antwoorden op deze vraag vind je hier.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning voor exploitatie aan?

Alle antwoorden op deze vraag vind je hier.

Ik heb een geldige milieuvergunning en plan om in de loop van 2018 een verandering van de exploitatie aan te vragen. Wat moet ik hiervoor doen?

De omzetting naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur is niet te combineren met de verandering van de exploitatie (bvb. uitbreiding). Je moet eerst de verandering aanvragen. Daarna kan je omzetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Als er stedenbouwkundige aspecten aan die verandering verbonden zijn, zoals een verbouwing, dan wordt het een gemengde aanvraag.

Naar top