Concessie hernieuwen of beëindigen

Een concessie eindigt op de vervaldag van de overeenkomst. Minstens een jaar op voorhand kondigt het team Technisch beheer en uitvoering (Begraafplaatsen) het einde van de concessietermijn aan bij de ingang(en) van de begraafplaats, bij elk graf of groepen van graven. Hou zelf de vervaldag in het oog want je wordt hierover niet persoonlijk geïnformeerd.

Als je de concessie wil hernieuwen, moet je je aanvraag doen bij het loket burgerlijke stand.

Als je de concessie niet hernieuwt, kan het graf of de nis opgeruimd worden.

Je kan een lopende concessie ook voortijdig beëindigen. 

Hernieuwen van een concessie

Termijn

De lopende concessie kan voor de vervaldatum (zonder bijzetting) verlengd worden voor een termijn van minimum 10 jaar en maximum 20 jaar. Voor kinderen tot en met 17 jaar is dit maximum 50 jaar.

Wie kan een hernieuwing aanvragen?

  • De concessiehouder
  • Na het overlijden van de concessiehouder een belanghebbende persoon (meestal de erfgenamen)

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen?

Breng mee:

  • je identiteitskaart;
  • de gegevens van de overleden perso(o)n(en) die er begraven ligt/liggen.

Kostprijs

Hier vind je een handig overzicht van de begravingsmogelijkheden en de tarieven:
Begravingsmogelijkheden en tarieven1,7 Mb(pdf)

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top