Buurtcomité registreren

Alle meldingen of aanvragen voor buurtactiviteiten verlopen verplicht via het e-loket (ook als jullie geen premie aanvragen) evenals reservaties van materialen bij de uitleendienst.  

De persoon die de administratie doet moet zich registreren. 
Kies een loginnaam en een paswoord. Bewaar deze goed om later in te loggen en aanvragen te doen.

Opgelet: De naam van je buurtcomité begint steeds met het woordje 'Buurtcomité' gevolgd door de naam van de straat of buurt en daarachter eventueel een streepje (-) en de naam van het buurtcomité.
  
Bv. Buurtcomité Spoorwegstraat – Buitensporig    

Ter info: buurtcomités zijn ‘feitelijke verenigingen’. Hou je rijksregisternummer en bankrekeningnummer waarop de premies moeten gestort worden dus bij de hand (van dit rekeningnummer gaat ook de huur van materialen af). 

Digitaal loket

Naar top