Burcht van Brustem

Haspengouw is enorm rijk aan cultuurhistorisch erfgoed, uit verschillende periodes van de geschiedenis. Het gaat om motteheuvels over kloosters en hoeven, tot kerken en kastelen. 
Het landschap van vandaag is het resultaat van een lange ontwikkeling. De vruchtbare grond en de talrijke beekjes leenden zich perfect voor akkerbouw en fruitteelt.

Het heuvelachtige landschap was bovendien vanuit militair-strategisch oogpunt interessant, omdat het voor een natuurlijke verdediging zorgde.

Al die sporen van het verleden zijn in Haspengouw nog goed te zien, al zijn ze soms door onwetendheid uitgewist of is de betekenis ervan niet meer gekend. Daar ligt voor cultuurtoerisme, maar ook voor de bewoners en al wie geïnteresseerd is in het regionale erfgoed, een grote uitdaging.

De stad Sint-Truiden wil graag bijdragen aan het opnieuw ’leesbaar’ maken van het unieke cultuurlandschap van Haspengouw.

De restauratie en ontsluiting van de burchtruïne van Brustem vormt alvast een belangrijke stap in die richting.

Lees er alles over in de brochure!

Naar top