Buitenlandse geboorte registreren in België

Als je als Belg in het buitenland geboren bent, kan je na je terugkeer je geboorteakte laten erkennen in België.

Daarna kan je je buitenlandse geboorteakte laten opmaken in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Dit is niet verplicht maar het maakt het een stuk eenvoudiger om nadien uittreksels of afschriften van de akte op te vragen in België.

Vervolgens kan je een afschrift van de buitenlandse geboorteakte aanvragen.
Indien je de akte niet in België laat opmaken moet je de uittreksels in het buitenland blijven aanvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Bij een buitenlandse adoptie maakt de Burgerlijke stand na de erkenning van de buitenlandse adoptieovereenkomst en na de opmaak van de akte van adoptie een akte van geboorte op op basis van de buitenlandse geboorteakte.

Voorwaarden

Het afschrift van de akte moet

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is;
 • en zo nodig gelegaliseerd zijn;
 • en vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Procedure

Waar buitenlandse geboorteakte laten opmaken?

 • In Sint-Truiden als je in Sint-Truiden woont;
 • Als je in het buitenland woont of geen adres meer hebt in België, dan in Sint-Truiden als onze stad je laatste woonplaats was;
 • Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden bij de burgerlijke stand in Brussel.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Kom persoonlijk naar de afspraak.
 • Kinderen moeten ook aanwezig zijn op de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • je gebuitenlandse boorteakte waarvan je een afschrift krijgt in de geboorteplaats in het buitenland. Meer info op de website van FOD Buitenlandse Zaken;
 • je identiteitskaart of het paspoort van je kind.

Let op!

 • De buitenlandse geboorteakte moet zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • Indien de buitenlandse geboorteakte onvoldoende gegevens bevat, kunnen er extra stukken opgevraagd worden (bvb. geboorteakten van de ouders, …). Mogelijk plannen we een nieuwe afspraak zodat je de documenten kan tonen.

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top