Buitenlandse echtscheiding registreren in België

Een echtscheiding die in het buitenland is uitgesproken, moet je melden in België.

Nadat de ambtenaar van de Burgerlijke stand de voorwaarden om de buitenlandse echtscheiding te erkennen onderzocht heeft, kan de echtscheiding in de bevolkingsregisters geregistreerd worden indien de echtscheidingsbeslissing voldoet aan alle voorwaarden

Als je huwelijksakte opgemaakt is in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS), wordt ook de buitenlandse echtscheiding in DABS opgemaakt. Je kan daarna ook een akte van echtscheiding in België verkrijgen.

Voorwaarden

 • Je bent gescheiden in het buitenland
 • Je woont in Sint-Truiden

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

De documenten die je moet voorleggen, verschillen van het land waar de echtscheiding is uitgesproken.

Gescheiden in een land dat lid is van de Europese Unie, behalve Denemarken:

 • je identiteitskaart of paspoort
 • gerechtelijke echtscheiding voor 01/08/2022: het echtscheidingsvonnis (beëdigd vertaald naar het Nederlands) + bijlage I BrusselIbis
 • gerechtelijke echtscheiding na 01/08/2022: het echtscheidingsvonnis (beëdigd vertaald naar het Nederlands) + bijlage II BrusselIIter
 • buitengerechtelijke echtscheiding voor 01/08/2022: het bewijs buitengerechtelijke echtscheiding (bv. echtscheidingsakte, huwelijksakte met randmelding) + bijlage I BrusselIIbis
 • buitengerechtelijke echtscheiding na 01/08/2022: het bewijs buitengerechtelijke echtscheiding (bv. echtscheidingsakte, huwelijksakte met randmelding) + bijlage II of bijlage 8 BrusselIIter
 • buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit is niet nodig als het huwelijk al geregistreerd is in het rijksregister

Gescheiden in een ander land:

 • je identiteitskaart of paspoort
 • de originele of voor eensluidend verklaarde beslissing ( vonnis of arrest), gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands
 • een bewijs dat de echtscheiding definitief en betekend is en ter kennis gebracht werd aan de tegenpartij (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands)
 • de buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit is niet nodig als het huwelijk al geregistreerd is in het rijksregister

Opgelet! Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen er extra stukken opgevraagd worden. Mogelijk plannen we een nieuwe afspraak zodat je de documenten kan tonen.

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top