Buitenlands rijbewijs omwisselen

Er zijn 2 soorten buitenlandse rijbewijzen.

Het Europees rijbewijs, dat afgeleverd is in een ander EU-land dan België, kan je hier laten registreren. Met dat geldig rijbewijs mag je in België op de openbare weg rijden. In sommige gevallen moet je dat rijbewijs inruilen voor een Belgisch rijbewijs naar Europees model.

Met een geldig en erkend niet-Europees rijbewijs mag je gedurende een periode van maximum 185 dagen rijden in België. Daarna moet je verplicht je buitenlands rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs en dit onder bepaalde voorwaarden.

Inhoud

Europees rijbewijs

Als je je rijbewijs behaalde in één van deze Europese landen heb je een geldig Europees rijbewijs waarmee je in heel Europa mag rijden.

Voorwaarden registratie Europees rijbewijs:

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • en bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
 • Je hebt een geldig Europees rijbewijs.

Let op! Je moet je Europees rijbewijs niet laten registreren, maar we raden het sterk aan. Zo is het bij het verlies van je rijbewijs mogelijk om een Belgisch rijbewijs aan te vragen zonder dat je in je thuisland een attest moet aanvragen.

Voorwaarden omwisselen Europees rijbewijs:

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • en bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
 • Je hebt een geldig Europees rijbewijs uit een ander EU-land dan België.

Let op! Als je rijbewijs nog geldig is moet je het niet omwisselen.

Wanneer Europees rijbewijs omwisselen?

 • Je rijbewijs is binnenkort niet meer geldig. Wissel het 3 maanden vóór de vervaldatum om;
 • Je medisch attest is binnenkort niet meer geldig;
 • Je hebt een extra categorie van het rijbewijs behaald in België;
 • Je hebt een examen basiskwalificatie gedaan en zo de vakbekwaamheid behaald. Vakbekwaamheid kan je behalen bij rijbewijs categorie C en D, maar het is niet verplicht;
 • Je moet je vakbekwaamheid vernieuwen;
 • Je rijbewijs is kwijt of gestolen. Je hebt een attest verlies of diefstal van de politie;
 • Je hebt een Europees rijbewijs zonder einddatum. Dan moet je je rijbewijs omwisselen. Doe dat binnen de 2 jaar nadat je in een Belgische gemeente bent komen wonen.


Niet-Europees rijbewijs

Als je je rijbewijs behaalde in één van deze niet-Europese landen heb je een geldig en erkend niet-Europees rijbewijs.

Na inschrijving in België mag je met dit rijbewijs nog 185 dagen blijven rijden in België. Daarna ben je verplicht je rijbewijs om te wisselen.

Let op! Vraag je omwisseling tijdig aan. Omdat je rijbewijs voor een controle op echtheid naar de politie gestuurd wordt, kan het één tot twee maanden duren vooraleer je nieuwe rijbewijs beschikbaar is. In deze periode heb je geen rijbewijs en kan je dus niet rijden.

Voorwaarden omwisselen niet-Europees rijbewijs:

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • en bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
 • Je hebt een geldig en erkend niet-Europees rijbewijs.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
Kom persoonlijk naar de afspraak

Let op! Bij het omwisselen van het niet-Europees rijbewijs doe je een eerste aanvraag waarna de politie een advies geeft over de echtheid van je rijbewijs:

 • als de politie oordeelt dat je rijbewijs ‘echt’ is en als je al 185 dagen in België woont, volgt de definitieve aanvraag van je Belgisch rijbewijs;
 • als de politie van oordeel is dat je rijbewijs ‘echt’ is en als je nog geen 185 dagen in België woont, bewaren we je rijbewijs tot de 185 dagen voorbij zijn. Pas daarna volgt de definitieve aanvraag van je Belgisch rijbewijs.

Wanneer afhalen?

 • Omwisselen Europees rijbewijs: na 3 tot 5 werkdagen.
 • Omwisselen niet-Europees rijbewijs
  • Ontvangst advies controle echtheid rijbewijs door de lokale politie: 6 weken;
  • Aflevering Belgisch rijbewijs: 3 tot 5 werkdagen na je definitieve aanvraag. We verwittigen je als je het mag komen afhalen.

Hoe afhalen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Ook welkom zonder afspraak voor het afhalen van een rijbewijs tijdens de openingsuren van het loket vrije inloop. Je komt dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Vooral op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.
Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
De persoon voor wie het rijbewijs is aangevraagd

Let op! Je mag een andere persoon volmacht geven om je rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen

Meebrengen bij het aanvragen:

 • voor de registratie/de omwisseling van een Europees rijbewijs:
  • je identiteitsbewijs;
  • je Europees rijbewijs, zo nodig vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler (link pagina document officieel vertalen) indien niet in één van de landstalen of het Engels opgesteld;
  • indien nodige een recente pasfoto in kleur.
 • voor de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs:
  • je identiteitsbewijs;
  • je niet-Europees rijbewijs, zo nodig vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler indien niet in één van de landstalen of het Engels opgesteld;
  • indien nodig een recente pasfoto in kleur;
  • in voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval);
  • in voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoer);
  • je attest van vakbekwaamheid categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE (beroepsbestuurder voor personen- en goederenvervoer).

Meebrengen bij het afhalen:

 • voor de registratie of de omwisseling van een Europees rijbewijs:
  • je identiteitsbewijs;
  • je Europees rijbewijs;
  • in voorkomend geval je volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt).
 • voor de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs:
  • je identiteitsbewijs;
  • in voorkomend geval je volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt).

Let op! Haal je rijbewijs op tijd af.
Als je je rijbewijs niet afhaalt, wordt dit na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Kostprijs

 • Registratie Europees rijbewijs: gratis
 • Omwisselen Europees/niet-Europees rijbewijs: 25 euro

Downloads

Digitaal loket

Naar top