Buitenlands overlijden registreren in België

Als een familielid (Belg of een niet-Belg die in België woont) in het buitenland overlijdt, kan je de overlijdensakte van de overledene laten erkennen in België. Het overlijden wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister.

Als de overledene een Belg is, kan je de buitenlandse overlijdensakte laten opmaken in de Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Dit is niet verplicht maar het maakt het een stuk eenvoudiger om nadien uittreksels of afschriften van de akte op te vragen in België.

Vervolgens kan je een afschrift van de buitenlandse overlijdensakte aanvragen.
Indien je de akte niet in België laat opmaken moet je de uittreksels in het buitenland blijven aanvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Inhoud

Overlijden aangeven in het buitenland

De volgende instanties in het betreffende land moeten verwittigd worden:

  • de lokale overheid;
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat van de plaats van het overlijden.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat van de plaats van het overlijden de akte opmaken. Zij kunnen ook hulp bieden door je verschillende inlichtingen te verschaffen alsook bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene naar België.

Tips FOD Buitenlandse Zaken:

  • Het is zeer belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn voorzien in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaatsvond. De begrafenisondernemer en/of de firma die het lichaam van de overledene zal repatriëren, kan je hierover de nodige informatie bezorgen.
  • Indien je niet ter plaatse bent, is het aan te raden een beroep te doen op familieleden, vrienden of kennissen ter plaatse of eventueel op een advocaat om het nodige te doen in het buitenland.

Voorwaarden erkenning buitenlandse overlijdensakte in België

Het afschrift van de akte moet:

Waar buitenlandse overlijdensakte laten erkennen?

In Sint-Truiden als Sint-Truiden de laatste woonplaats van de overledene was.

Waar buitenlandse overlijdensakte laten opmaken?

  • In Sint-Truiden als Sint-Truiden de laatste woonplaats van de overledene was;
  • En in andere gevallen bij de burgerlijke stand in Brussel.

Procedure

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer in opdracht van de familie van de overledene. Als je zelf het overlijden wil melden, dan maak je een afspraak bij het loket burgerlijke stand in het stadskantoor. Dit kan telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Heb je hierover nog verdere vragen?
Contacteer FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen

  • een afschrift van je buitenlandse overlijdensakte. Meer info op de website van FOD Buitenlandse Zaken;
  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene;
  • het trouwboekje (indien beschikbaar);
  • eventueel het rijbewijs en de reispas van de overledene.

Opgelet! De buitenlandse overlijdensakte moet zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Kostprijs

Gratis

Naar top