Buitenlands huwelijk registreren in België

Als je als Belg of niet-Belg in het buitenland getrouwd bent, kan je je huwelijksakte laten erkennen in België. Het huwelijk wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister.

Daarna kan je als Belg je buitenlandse huwelijksakte laten opmaken in de Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Dit is niet verplicht maar het maakt het een stuk eenvoudiger om nadien uittreksels of afschriften van de akte op te vragen in België.

Vervolgens kan je een afschrift van de buitenlandse huwelijksakte aanvragen.
Indien je de akte niet in België laat opmaken moet je de uittreksels in het buitenland blijven aanvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Voorwaarden

Voorwaarden geldigheid buitenlands huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als niet-Belg gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Voorwaarden erkenning buitenlandse huwelijksakte in België

Het afschrift van de akte moet

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is
 • en zo nodig vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler

Opgelet! De ambtenaar van de Burgerlijke stand kan onderzoeken of het om een schijnhuwelijk gaat. Indien nodig contacteert dienst Burgerlijke stand jou hierover.

Procedure

Waar buitenlandse huwelijksakte laten erkennen?

In Sint-Truiden als jij of je partner ingeschreven zijn in Sint-Truiden.

Waar buitenlandse huwelijksakte laten opmaken?

• In Sint-Truiden als je in Sint-Truiden woont en jij of je partner Belg zijn
• Als je in het buitenland woont of geen adres meer hebt in België, dan in Sint-Truiden als onze stad je laatste woonplaats was én jij of je partner Belg zijn
• Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden bij de burgerlijke stand in Brussel als jij of je partner Belg zijn

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • een afschrift van je buitenlandse huwelijksakte
  Meer info op de website van FOD Buitenlandse Zaken
 • je identiteitskaart of verblijfskaart
 • je paspoort of Europese identiteitskaart

Opgelet!

 • De buitenlandse huwelijksakte moet zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler (link webpagina).
 • Indien de buitenlandse huwelijksakte onvoldoende gegevens bevat, kunnen er extra stukken opgevraagd worden. Mogelijk plannen we een nieuwe afspraak zodat je de documenten kan tonen.
 • Mogelijk wordt je dossier doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek.

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top