Buddywerking

Buddywerking Samen op pad 

De nieuwe buddywerking ‘Samen op pad’ van het lokaal bestuur Sint-Truiden koppelt anderstalige nieuwkomers aan enthousiaste Truienaars die hen wegwijs willen maken. Samen verkennen ze de hoofdstad van Haspengouw in al haar facetten. Het resultaat is een aangename en vlottere integratie voor de nieuwkomer, een boeiende ervaring voor de Truiense buddy en een vriendschap voor het leven. 

Een buddy-duo bestaat steeds uit een enthousiaste vrijwilliger (=buddy) en een anderstalige deelnemer.

De vrijwilliger vult de functie van buddy, coach of mentor in. Een buddy is geen hulpverlener, daarvoor bestaan er andere instanties in Sint-Truiden. Alles gebeurt in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. 

De deelnemer is een anderstalige nieuwkomer bv. een erkende vluchteling, een gezinshereniger, een student, een arbeidsmigrant, …

Wat doet een buddy? 

Eigenlijk komt het erop neer dat je een nieuwkomer begeleidt vanuit jouw eigen ervaringen, kennis, interesses en zinvolle tijdsbesteding. Je kan je ondersteuning aanpassen aan de noden en vragen van de deelnemer. Of je gaat samen op zoek naar een goede balans tussen buddy, coach en mentor. En dat alles vanuit jouw enthousiasme, beschikbare tijd en vanuit het idee dat je bijdraagt aan verbinding in onze samenleving.

Je neemt vooral de rol op waar jij je goed bij voelt. Je bent wie je bent en er wordt niet van je verwacht dat je over specifieke kennis of vaardigheden beschikt.

Je beslist zelf op welke vragen je ja of nee zegt. Zo kan je bijvoorbeeld een wegwijzer, een luisterpaal of een taalcoach zijn. Sommige van die functies kan je onderling afspreken, andere ontstaan spontaan.

Eigenlijk deel je dat waarin je al goed bent of vind je een buddy die met jou jouw hobby’s en passie deelt.

Wat krijg je als buddy? 

  • Je bent voor de duur van het project verzekerd;
  • Ondersteuning en opvolging;
  • Ondersteuning van externe partners met expertise rond anderstaligheid;
  • Vorming door Agentschap Integratie en Inburgering;
  • Besloten online forum waarin interactie tussen buddy’s mogelijk is;
  • Minstens 1 keer per jaar een buddydag voor de duo’s;
  • Een onvergetelijke ervaring waarbij je andere culturen van dichtbij leert kennen en vrienden voor het leven maakt.

Matchingstraject

Individueel intakegesprek

Wanneer je beslist mee te doen als buddy of deelnemer nodigt de coördinator je uit voor een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven we je meer informatie over het project, vrijwilligerswerk, vragen we naar je verwachtingen, noden, interesses, etc.

Eenmaal er kandidaat-buddy’s en -deelnemers zijn, geven wij hen zo snel mogelijk feedback over hun kandidatuur en het verdere verloop van screening, matching en effectieve start.

Matching/startmoment

Na een matching door de projectcoördinator (op basis van de intakegesprekken) maken we de duo’s bekend. We laten jullie even kennismaken met elkaar, overlopen samen de informatiemap en helpen jullie op weg voor de eerste afspraak. Daarna kiezen jullie zelf wanneer jullie afspreken en wat jullie gaan doen.

Activiteiten

Tijdens de eerste ontmoeting leren de duo’s elkaar kennen en krijgen ze inzicht in elkaars noden, wensen en verwachtingen. Jullie kiezen bij voorkeur voor een neutrale en laagdrempelige locatie: een plaats die voor alle partijen bekend is, zoals het Huis van de Wereld. Na de eerste ontmoeting kunnen jullie vaker afspreken om leuke en/of leerrijke activiteiten samen te doen. 

Groepsactiviteit

Ongeveer halverwege het traject voorzien we een leuke groepsactiviteit. Hier leren de verschillende duo’s elkaar kennen in een leuke en ontspannen sfeer en kunnen ze ervaringen uitwisselen.

Opvolging en vorming

Je staat er niet alleen voor. Onze coördinator neemt regelmatig contact met je op om het verloop van het traject te bespreken. Ze is altijd bereikbaar bij vragen of problemen. We organiseren ook tussentijdse reflectiemomenten en vormingen.

Digitaal loket

Naar top