Bouw- en rooilijn

Wat is het verschil tussen een bouwlijn en een rooilijn?

De bouwlijn is de lijn waar de voorgevel van het gebouw mag starten. Deze moet duidelijk gemaakt worden op de stedenbouwkundige vergunning.

Een rooilijn is de grens tussen het openbare domein en de private eigendommen.

Indien het perceel gelegen is aan een gewestweg, neem je best contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer om meer informatie te krijgen over de betrokken rooilijn.

Naar top