BIS-nummer voor niet-Belgen

Iedereen, die in België is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, heeft een rijksregisternummer. Dat nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan het eerste deel uit de omgekeerde geboortedatum bestaat.

Ben je niet in het rijksregister ingeschreven en moet er van jou toch informatie bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, dan krijg je een BIS-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Is jouw geslacht gekend, dan wordt de geboortemaand verhoogd met 40. Zo niet wordt dit verhoogd met 20.

Voor wie?
Buitenlandse werknemers die minder dan 3 maanden in ons land verblijven

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst vreemdelingen in het stadskantoor.

Wat meebrengen bij aanmelding?

  • Niet EU-burgers: aankomstverklaring (bijlage 3) + arbeidskaart
  • EU-burgers: melding aanwezigheid (bijlage 3ter)
  • Geldige identiteitskaart of reispaspoort
  • Bewijzen tewerkstelling