Bijlagen - papieren verblijfsdocumenten

Er zijn verschillende soorten papieren verblijfsdocumenten in de vorm van een bijlage. Welk verblijfsdocument je krijgt en hoe lang dat geldig zal zijn, is afhankelijk van het doel van je verblijf.

Dikwijls is een bijlage een voorlopig document in afwachting van een beslissing over je verblijfsaanvraag of van een verblijfskaart.

Je meldt je persoonlijk aan bij het loket niet-Belgen, waar je dossier besproken wordt alsook de documenten die je zal moeten indienen. Dit kan enkel na afspraak.

Inhoud

Welke bijlagen zijn er?

 • Attest van immatriculatie – oranje kaart: verblijfsdocument voor derdelanders in procedure;
 • Bijlage 8ter: voorlopig document ter staving van de inschrijving van Unieburgers;
 • Bijlage 8quater: voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf van Unieburgers;
 • Bijlage 15: attest dat voorlopig het verblijf dekt van derdelanders;
 • Bijlage 33: attest dat het verblijf voor de duur van je studie dekt voor grensstudenten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg;
 • Bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument voor Unieburgers of derdelanders bij een hangend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV);
 • Bijlage 37: attest dat je verblijfsdocument is afgenomen;
 • Bijlage 49: voorlopig document voor derdelanders bij gecombineerde vergunning;
 • Bijlage 56: attest voor de aanvraag van een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord;
 • Bijlage 58: attest voor de aanvraag van een verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord indien de aanvraag niet voor 31 december 2021 kon ingediend worden

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

De procedure is verschillend naargelang het doel van je verblijf. Een medewerker legt uit welke documenten je nodig hebt voor je specifieke situatie.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Hoe afhalen?

De medewerker van het loket niet-Belgen bespreekt de procedure die op je situatie van toepassing is.

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • Je geldige identiteitskaart/nationaal paspoort van je land van oorsprong;
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Kostprijs

Prijs
• Attest van immatriculatie: 13 euro
• Bijlage: gratis

Digitaal loket

Naar top