Belgisch kind geboren in het buitenland inschrijven

Als je baby in het buitenland geboren is en bij je woont in Sint-Truiden, dan moet je het laten inschrijven in Sint-Truiden.

Voorwaarden

  • Je baby is in het buitenland geboren;
  • Je baby is Belg;
  • Je kind woont samen met jou in Sint-Truiden.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn en de baby aangeven?

  • De ouder(s).

Wat meebrengen

Breng mee:

  • de buitenlandse geboorteakte van je kind waarvan je een afschrift krijgt in de geboorteplaats in het buitenland. Meer info op de website van FOD Buitenlandse Zaken;
  • de identiteitskaart of het paspoort van je kind.

Let op! De buitenlandse geboorteakte moet zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Je kind heeft een andere nationaliteit, is niet ingeschreven in België en woont in Sint-Truiden.

Maak een afspraak met het loket niet-Belgen online of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Digitaal loket

Naar top