Belg worden voor volwassenen

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt en in België woont, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn.

Ongeacht de procedure moet je 4 stappen volgen:

 1. Je komt voor inlichtingen langs bij het loket burgerlijke stand. Onze medewerkers bespreken met jou welke documenten nodig zijn voor jouw specifieke situatie.
 2. Je hebt alle documenten verzameld en maakt een nieuwe afspraak met het loket burgerlijke stand. Onze medewerkers kijken je dossier samen met jou na op volledigheid. Na goedkeuring mag je het registratierecht van 150 euro betalen via de website van FOD Financiën. Je moet geen registratierecht betalen voor het herkrijgen van de Belgische nationaliteit.
 3. Na betaling van het registratierecht maak je opnieuw een afspraak bij het loket burgerlijke stand om de verklaring af te leggen. Vergeet je betaalbewijs niet mee te brengen. Onze medewerkers versturen je dossier nationaliteitsverklaring naar de Rechtbank van Eerste Aanleg. Bij een naturalisatieprocedure bezorgen we je dossier aan de Kamer. Je mag je dossier ook zelf indienen bij de Kamer:
  • t.a.v. de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
   Dienst Naturalisaties,
   Leuvenseweg 48, 1000 Brussel.
 4. Na positieve beslissing ontvang je een uitnodiging om je Belgische identiteitskaart aan te vragen. Je kan ook een Belgische reispas en rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

 • Je hebt niet de Belgische nationaliteit;
 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Je bent 18 jaar of ouder

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee bij eerste aanmelding:

 • je verblijfskaart;
 • je buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart;
 • een afschrift van je geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler);
 • er zullen bijkomende documenten gevraagd worden..

Kostprijs

 • Registratierechten nationaliteitsverklaring en naturalisatieprocedure: 150 euro
 • Registratierechten herkrijgen Belgische nationaliteit: gratis
 • Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: 20 euro
 • Identiteitskaart: 23 euro
 • Reispas: 85 euro
 • Rijbewijs: 25 euro

Regelgeving

Voorwaarden verkrijgen Belgische nationaliteit via nationaliteitsverklaring

Procedure artikel 12bis §1,1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) als je in België geboren bent

 • Je bent meerderjarig;
 • Je bent in België geboren;
 • Je hebt ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats sedert je geboorte in België;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet geen talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure artikel 12bis §1,2° WBN als je geïntegreerd bent in België

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet talenkennis, maatschappelijke integratie en economische participatie bewijzen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure 12bis §1,3° WBN als je gehuwd bent met een Belg

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je bent gehuwd met een Belg en je hebt 3 jaar voorafgaand aan de verklaring in België gehuwd samengeleefd;
 • Je echtgenoot moet Belg zijn op het moment van de verklaring, niet tijdens de periode van samenwoning;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbepaalde duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet talenkennis en maatschappelijke integratie bewijzen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure artikel 12bis §1,3° WBN als je ouder bent van een Belgisch minderjarig kind

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je bent een ouder van een Belgisch minderjarig kind;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbepaalde duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet talenkennis en maatschappelijke integratie bewijzen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure artikel 12bis §1,4° WBN als je niet kan werken door een handicap of invaliditeit

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbepaalde duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet geen talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen;
 • Je moet bewijzen dat je omwille van invaliditeit of een handicap geen economische activiteit kan uitoefenen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure artikel 12bis §1,4° WBN als je 65 jaar bent

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbepaalde duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet geen talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen;
 • Je moet je pensioengerechtigde leeftijd van minstens 65 jaar bewijzen.

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Procedure artikel 12bis §1,5° WBN als je 10 jaar wettelijk verblijf in België hebt

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt minstens 10 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet talenkennis bewijzen;
 • Je moet je deelname aan het Belgische verenigingsleven bewijzen (dit is niet de in België gevestigde gemeenschap van jouw herkomst).

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Voorwaarden verkrijgen Belgische nationaliteit via naturalisatieprocedure

Procedure artikel 18 tot 21 WBN

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Ook staatlozen kunnen een beroep doen op naturalisatie. Erkende vluchtelingen kunnen geen naturalisatieaanvraag indienen.

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt wettelijk verblijf in België op het moment van de aanvraag (voor erkende staatloze is wettelijk verblijf van minstens 2 jaar);
 • Je hebt verblijfsrecht van onbepaalde duur op het moment van de aanvraag;
 • Je moet aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België (niet voor erkende staatloze);
 • Je moet bewijzen waarom het zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis van Wetboek van de Belgische nationaliteit (niet voor erkende staatloze).

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Voorwaarden verklaring tot herverkrijgen van de Belgische nationaliteit

Procedure artikel 24 WBN

 • Je bent meerderjarig;
 • Je hebt gedurende 12 maanden ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de verklaring tot herkrijging van Belgische nationaliteit;
 • Je hebt verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van verklaring.

Opgelet!

 • Na vervallenverklaring kan je de Belgische nationaliteit enkel herkrijgen via naturalisatie.
 • Je kan de verklaring tot herkrijging afleggen in het buitenland bij de Belgische diplomatieke post als je als Belg in het buitenland geboren bent en je de Belgische nationaliteit verloor omdat je geen verklaring tot behoud kon afleggen tussen je 18e en je 28e verjaardag (artikel 22, §1, 5e)

Lees meer op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Naar top