Belg worden voor minderjarigen

Als ouder kan je de Belgische nationaliteit aanvragen voor je minderjarig kind via een verklaring tot toekenning.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn.

Ongeacht de procedure moet je 3 stappen volgen:

 1. Je komt voor inlichtingen langs bij het loket burgerlijke stand. Onze medewerkers bespreken met jou welke documenten nodig zijn voor jouw specifieke situatie.

 2. Je hebt alle documenten verzameld en maakt een nieuwe afspraak met het loket burgerlijke stand. Onze medewerkers kijken je dossier samen met jou na op volledigheid. Onze medewerkers versturen het dossier van je kind naar de Rechtbank van Eerste Aanleg.

 3. Na positieve beslissing ontvang je een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen als je kind 12 jaar of ouder is. Je kan ook een Belgische reispas aanvragen en voor je kind jonger dan 12 jaar een Kids-ID.

Voorwaarden

 • Je kind heeft niet de Belgische nationaliteit;
 • Hij/zij woont in Sint-Truiden;
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee bij eerste aanmelding:

 • de identiteitskaarten of verblijfskaarten;
 • de buitenlandse paspoorten of Europese identiteitskaarten;
 • als het kind in het buitenland geboren is, een afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler);
 • er zullen bijkomende documenten gevraagd worden.

Kostprijs

 • Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: 20 euro
 • Kids-ID: 8 euro
 • eID: 23 euro
 • Reispas: 45 euro

Regelgeving

Voorwaarden automatisch toekennen van de Belgische nationaliteit

Procedure artikel 8 §1,1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) als het kind geboren is uit een Belgische ouder

 • De ouder heeft de Belgische nationaliteit op de dag van de geboorte van het kind;
 • De ouder doet aangifte van de geboorte.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure 8 §1,2°,a WBN als het kind geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is

 • De ouder heeft de Belgische nationaliteit op de dag van de geboorte van het kind;
 • De ouder doet aangifte van de geboorte.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 10 WBN om de toekenning om staatloosheid te voorkomen

 • Het kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder, als het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot het 18 jaar is (artikel 8, §1, 2°, c) WBN);
 • Het kind dat in België geboren wordt zonder nationaliteit. Ook vondelingen (artikel 10 WBN);
 • Het kind dat in België geboren wordt en dat, op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van 18 jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, geen andere nationaliteit zou bezitten als het de Belgische nationaliteit niet bezat (artikel 10 WBN);
 • Het minderjarig kind dat geadopteerd wordt door een Belg en dat geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (artikel 9, eerste lid, 2°, c) WBN).

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 11 §1,1° WBN als het kind geboren is uit een vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie)

 • De niet-Belgische ouder heeft de hoofdverblijfplaats in België gedurende 5 jaar in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 12 WBN als één van de ouders Belg wordt

 • Het kind heeft de hoofdverblijfplaats in België (waar het kind geboren is, maakt niet uit) op het moment dat de ouder Belg wordt;
 • Het kind is jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd;
 • De ouder verkrijgt of herkrijgt vrijwillig de Belgische nationaliteit voor het kind meerderjarig wordt;
 • De ouder oefent het ouderlijk gezag over het kind uit.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 9 WBN toekenning bij adoptie

 • Het kind is in België geboren en de adoptiefouder is Belg;
 • Het kind is in het buitenland geboren en de adoptiefouder is zelf een Belg, die in België of één van de ex-kolonies (Congo, Rwanda, Burundi) is geboren;
 • Het kind heeft geen andere nationaliteit tot de leeftijd van 18 jaar en de adoptiefouder is zelf Belg;
 • Het kind is in België geboren en geadopteerd door een niet-Belgische ouder die zelf in België is geboren. De adoptiefouder heeft gedurende 5 jaar in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de adoptie van het kind zijn hoofdverblijfplaats in België gehad (artikel 11, §1, 2° WBN).

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Voorwaarden toekennen van de Belgische nationaliteit mits verklaring

Procedure artikel 8 §1,2°,b WBN als het kind geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder, die zelf geboren is in het buitenland

 • Het kind is jonger dan 5 jaar op het moment van het afleggen van de verklaring;

De ouder legt de verklaring af bij het loket burgerlijke stand als je in Sint-Truiden woont;

Woon je in het buitenland, dan contacteer je de Belgische ambassade of de consulaire post.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 11 §2 WBN als het kind geboren is in België uit een niet-Belgische ouder (kind van de tweede generatie)

 • Het kind is jonger dan 12 jaar op het moment van het afleggen van de verklaring;
 • Het kind heeft de hoofdverblijfplaats in België onafgebroken sinds de geboorte;
 • Beide niet-Belgische ouders hebben de hoofdverblijfplaats in België gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring.
 • Eén van beide ouders heeft onbeperkt verblijfsrecht in België op het moment van de verklaring.

Beide ouders leggen de verklaring af bij het loket burgerlijke stand.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 9 WBN toekenning bij adoptie als het kind geboren is in het buitenland en geadopteerd is door een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is

 • Het kind is in het buitenland geboren;
 • De Belgische adoptiefouder is zelf in het buitenland geboren;
 • De adoptiefouder de verklaring aflegt binnen een termijn van 5 jaar nadat de adoptie uitwerking heeft gekregen.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure artikel 9 WBN toekennen bij adoptie als het kind geboren is in België en geadopteerd is door een niet-Belg (tweede generatie)

 • Het kind heeft zijn hoofdverblijfplaats in België en dit ononderbroken sinds zijn geboorte;
 • De adoptiefouder heeft zijn hoofdverblijfplaats in België gehad gedurende de 10 jaar voor de verklaring;
 • De adoptiefouder heeft een verblijfsrecht van onbeperkte duur in België op het ogenblik van de verklaring.

Lees meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Naar top