Beleidsrapporten

Je kan hieronder een aantal beleidsrapporten, waaronder de documenten van het huidige meerjarenplan 2020-2025 en de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 raadplegen.

  • De strategische nota met een overzicht van de beleidsdoelstellingen
  • Het financiële doelstellingenplan
  • De staat van het financiële evenwicht
  • Jaarrekening van de stad Sint-Truiden 2019 
  • Jaarrekening van het OCMW Sint-Truiden 2019
  • AGOST en PATRI : budgetwijziging 2019
  • AGOST en PATRI: meerjarenplan 2020-2025

 

Het beleidsakkoord voor de huidige legislatuur kan je hier raadplegen.