Beleidsrapporten

De lokale besturen bepalen en volgen hun (financieel) beleid op met 3 soorten beleidsrapporten. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een ge├»ntegreerd geheel. 

Voor de huidige legislatuur kan je de beleidsrapporten raadplegen onderaan deze pagina alsook via onze raadpleegomgeving.

Naar top