Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

Datum bekendmaking donderdag 24 december 2020 Datum zitting zondag 20 december 2020 Gemeenteraad

Deze belasting wordt geheven op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Sint-Truiden. Het is de bedoeling om de centrumfunctie van de kernstad, met name de handels- en woonfunctie te versterken en meer uitstraling te geven. Deze belastingsinkomsten zijn bedoeld ter financiering van deze inspanningen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het dienstjaar de commerciële vestiging, die binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving van het centrum gelegen is, uitbaat.

Te betalen bedrag?

Deze belasting wordt berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aangezien. Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimten) is (excl. sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte inkom- en traphallen). Voor hotels wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het tavernegedeelte en de receptie, voor de toepassing van dit reglement als commerciële ruimte beschouwd.

Kamers en vergader-, seminarie- en andere faciliteiten vallen hier niet onder.

Basistarief:

  • voor commerciële ruimten van 0 m² tot en met 49 m²: 400 euro;
  • voor commerciële ruimten van 50 m² tot en met   99 m²: 525 euro;
  • voor commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²: 600 euro;
  • voor commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²: 750 euro;
  • voor commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²: 1.100 euro;
  • voor commerciële ruimten van 600 m² en meer: 1.600,00 euro.

Voor commerciële vestigingen met kelderverdieping, eerste verdieping of hoger gelegen verdiepingen, wordt de oppervlakte van deze ruimten gehalveerd om de belasting te berekenen.

Naar top