Belasting op verwaarlozing

Er wordt een stedelijke belasting gevestigd op de woningen en gebouwen, die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het verwaarlozingsregister.
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het verwaarlozingsregister.
Een woning of gebouw dat ook op de stedelijke inventaris leegstand voorkomt, wordt volgens het tarief van de verwaarlozingsbelasting belast.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht op de verwaarloosde woning of het verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de opnamedatum.
Indien er meerdere houders van het zakelijk recht zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

Te betalen bedrag?        
  1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar en langer
Woning/Gebouw 2000 euro 3000 euro 4000 euro 5000 euro
Pand beschermd als onroerend erfgoed 4000 euro 6000 euro 8000 euro 10000 euro

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar.

Vrijstelling van belasting
In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het verwaarlozingsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het verwaarlozingstandregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingreglement.

Meer info over verwaarlozing vind je hier.

Voor alle vragen in verband met verwaarlozing kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be 011 70 14 85.

BijlageGrootte
PDF icon belastingsreglement verwaarlozing.pdf518.05 KB
PDF icon Informatiebrochure verwaarlozing7.58 MB
PDF icon Model bezwaar.pdf48.62 KB
PDF icon Model vrijstellingsaanvraag.pdf76.83 KB
PDF icon reglement registratie verwaarlozing.pdf504.78 KB