Belasting op verwaarlozing

De belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen moet de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

Voor wie ?
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de verwaarloosde woning of gebouw. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het stedelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Te betalen bedrag?

De belasting bedraagt

  • 1e jaar: 1980,00 EUR;
  • 2e jaar: 2970,00 EUR;
  • 3e jaar: 3960,00 EUR;
  • 4e jaar: 4950,00 EUR;

Vrijstelling van heffing
In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het verwaarlozingsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het verwaarlozingsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingsreglement.

Meer info over verwaarlozing vind je hier.

Voor alle vragen in verband met verwaarlozing kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be 011 70 14 85.

BijlageGrootte
PDF icon Model van vrijstelling verwaarlozing182.82 KB
PDF icon Reglement registratie verwaarlozing511.52 KB
PDF icon Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2020-2024.pdf110.73 KB