Belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies

Datum bekendmaking vrijdag 23 december 2022 Datum zitting dinsdag 20 december 2022 Gemeenteraad

Er wordt met ingang van 1 januari 2023 voor een termijn die eindigt op 31 december 2025, ten voordele van het lokaal bestuur Sint-Truiden, een belasting geheven op masten, pylonen en andere draagconstructies met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van stad Sint-Truiden bevinden.

Het volledige besluit kan je hieronder raadplegen.

Naar top