Belasting op leegstand

De belasting op leegstaande woningen en gebouwen heeft als doel de langdurige leegstand aan te pakken en de eigenaars van leegstaande panden aan te zetten tot actie.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter) van de leegstaande woning of het leegstaand gebouw. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het stedelijk leegstandsregister. De belasting is afhankelijk van de soort woning en wordt verhoogd zolang het pand niet wordt geschrapt van het leegstandregister.

Te betalen bedrag

 

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar en langer

Gebouw/Woning

1400 EUR

1750 EUR

2100 EUR

2450 EUR

2800 EUR

Kamer

100 EUR

125 EUR

150 EUR

175 EUR

200 EUR

Andere

400 EUR

500 EUR

600 EUR

700 EUR

800 EUR

Vrijstelling van belasting

In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het leegstandsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het leegstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

Voor onder meer de volgende situaties kan een vrijstelling worden ingediend:

  • Verblijf in een erkende ouderenvoorziening
  • Minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde van het pand
  • Vernieling t.g.v. plotse ramp
  • Pand wordt te koop/te huur gesteld
  • Overmacht
  • Renovatie

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in onze informatiebrochure en in het belastingreglement.

Contact

Team Omgeving en Wonen | Cel Leegstand

Downloads

Gerelateerde items

Naar top