Belasting op leegstand

De belasting op leegstaande woningen en gebouwen heeft als doel de langdurige leegstand aan te pakken en de eigenaars van leegstaande panden aan te zetten tot actie.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de leegstaande woning of het leegstaand gebouw. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het stedelijk leegstandsregister. De belasting is afhankelijk van de soort woning en wordt verhoogd zolang het pand niet wordt geschrapt van het leegstandregister.

Te betalen bedrag?

  1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar en langer
Gebouw/Woning 1400 EUR 1750 EUR 2100 EUR 2450 EUR 2800 EUR
Kamer 100 EUR 125 EUR 150 EUR 175 EUR 200 EUR
Andere 400 EUR 500 EUR 600 EUR 700 EUR 800 EUR

 

Vrijstelling van belasting
In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het leegstandsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het leegstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in onze informatiebrochure en in het belastingreglement.

Meer info over 'leegstand' vind je hier.

Voor alle vragen in verband met leegstand kan je hier terecht: info.leegstand@sint-truiden.be  of 011 70 14 82

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier vrijstelling leegstand37.01 KB
PDF icon Model melding woning verkocht84.37 KB
PDF icon Model renovatienota241.45 KB
PDF icon Gemeentelijk heffingsreglement op leegstaande panden en gebouwen3.88 MB
PDF icon Gemeentelijk reglement voor de opmaak van een leegstandsregister3.05 MB
PDF icon Brochure Leegstand15.32 MB