Belasting op inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen

Kohierbelasting verrekend per belastingplichtige, voor inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen

De verschuldigde kohierbelasting omvat, verrekend per belastingplichtige, alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basisdienst, voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de bepalingen van het afvalreglement.  Deze kosten worden berekend door Limburg.net.

Voor wie? 

• Elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar volgens het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

• Geheven per gezin en is hoofdelijk verschuldigd door alle meerderjarige leden van het gezin.

Het bedrag van de kohierbelasting: wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari:

• 123,85 euro voor een eenpersoonsgezin

• 136,35 euro voor een tweepersoonsgezin

• 142,6 euro voor een driepersoonsgezin

Werkwijze?

Limburg.net maakt en verstuurt de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen.

Het belastingsreglement kan je hieronder raadplegen. De reglementswijziging werd gepucliceerd op de website op 21/12/2018.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement op inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen - bekendgemaakt op de website op 21/12/20189.29 MB